flyalarmer

startside

Den 23. august 1944 skrev min bestemor følgende til sin datter som var bosatt i Tromsø i forbindelse med skolegang: "Jeg hadde rekt op to gensere, farvet garnet og strikket sånn kjek genser til din far.  Jeg var nettopp ferdig med den og hadde dampet den og tok den med til tante Elina den brandagen for å sy den sammen.  Da det gik flyalarm levnet jeg den der så den gik med i branden."  Slik var virkeligheten for folk i krigsårene.

Dokumentet nedenfor er i sin helhet skrevet av etter Hilmar Berg´s nedtegnelser over flyalarmer i tidsrommet 1941 til alminnelig evakuering ble erklært 12. oktober 1944.  Dokumentet er en ren avskrift side for side, her har ikke vært utført noen form for språkvask, til og med åpenbare feil er kopiert.  Du vil se at flyalarmene fra og med nr. 806 til med nr. 809 mangler her, men det gjør de også i iginalmanuskriptet.  Jeg aner ikke hvorfor, men bokens beskaffen kan tyde på at den ikke har vært fylt ut på stedet, så Berg kan rett å slett ha glemt å føre disse inn i boka.
Hilmar Berg skal være sønn av den såkalte Fiolin-Berg, som var en kjent NS mann, men sønnen har ikke delt farens synspunkter.  Hvorfor, eller for hvem Berg gjorde notatene har jeg ingen formening om, men det er det er tydelig at han hadde kontakter siden han henviser til hendinger i Nautsi, som legger ti mil lenger sør.  Berg hadde åpenbart også telefonforbindelse med luftvernsjefene.
Hilmar Berg`s nedtegnelser er en innbundet, linjert protokollbok i A4- format med stive permer.  Boken ble i sin tid funnet i AS Sydvarangers arkiv.  Den hadde da tilhørt det såkalte Osloarkivet som ble flyttet til Kirkenes tidlig på 1980-tallet i forbindelse med at  hovedadministrasjonen ble flyttet hit.  Boken eies i dag av Sør-Varanger Museum.  Dersom du har opplysninger om Hilmar Berg eller  boken, ta kontakt med:
 knut@himmelstigen.no  

 

 

1941   Flyalarmer i Kirkenes
Dag

Dato

Flyalarm

Nr.

Nr.pr. Fra

Kl.

Til

Kl.

(Kompasskrivemåte benyttet)Værmelding
Ti. 24/6

1

I.

12.45 13. Hvor vær og temp. ikke er anført har dette ikke

vært mulig p.gr.a. tjenesten

Krigen Tyskland – Russland begyndt søndag. 22/6 – 41. kl. 5.30     2 Russiske fly over Langfjorden via Flypladsen. Intet passert.
Ti. 24/6

2

II.

13.45 14.08 Ved flakkild og flakkskut menesKanonild, Kanonskut. 2 russ. Fly over Flypladsen. (Høibugtmoen) For østover m/ 2 tyske jagere efter.
Ti. 24/6

3

III.

14.10 15.   1 russ. bombefly over Kirkenes. Slapp 6 sprengbomber i sjøen ved Ekspedisjonskaien hvor der lå en finsk lastebåt. Flakk og sperreild.
Fr. 27/6

4

I.

16. 17. Sydlig svak vind. Klar. Sol 5 russ. Fly i stor høide over byen. Spreng og brannbomber. Sterk flakk og mask.gev.ild. En tysk barakke v/ Parkveien i brand, 1 do. v/ Badet                                                            1 sprengb. v/ Brikettverket. (Nikkeltippen) Vinduene i Brik.verkets fasade sprengt. En jernbanevogn skadet av splinter. 1 spr.bombe mellem Kongensgt. (Roll) og Sykehuset. 1 nær Distriktslægeboligen ikke eksplodert. Flypladsen og Prestøya bombet samtidig.
Fr. 27/6

5

II.

17.10 17.20   Intet passert
L. 28/6

6

I.

12.27 12.35   Tyske fly
S. 29/6

7

I.

11.07 11.30   Tyske fly
To. 3/7

8

I.

15. 15.   Avblåst straks.
M. 7/7

9

I.

16.07     Drønn og skyting v/ Flypladsen i 0.5 min. Prøve m/ Dampfløiten, Damp-centralen. Ikke avblåst.
O. 9/7

10

I.

7.47 8.50 + 16° N.V. svak vind ¾ skyd.midd.høit. 5 russ. B.fly over K.nes Kl.8.30. 1 ty. Jager satte efter dem. Flakkild.
O. 9/7

11

II.

9.02 9.21 N.O. N.V. svak vind Bygeskyer.(Tordensk.)  
O. 9/7

12

III.

17.37 18.20   Intet passert.
Fr.11/7

13

I.

11.18 11.19   Tyske fly.
1941    
Dag

Dato

Flyalarm

Nr.

  Fra

Kl.

Til

Kl.

(Kompasskrivemåte benyttet)

Værmelding

Anm.

Fr.11/7

14

II.

21.47 22.18   Intet pass.
L. 12/7

15

I.

19.12 19.32   Intet pass.
 

16

II.

23.55      
S. 13/7       0.15   Kort flakkild Flypladsen. Så ingen fly.
S. 20/7

17

I.

20.35 21.22 + 18º N.O. svak vind. Klar, sol. Litt disig. Bomber og flakkild før flyal.signal. Mange spr.bomber v/hyttene nordre side av fjorden. Havnen, fjeldet syd for K.nes. 1 blindgjænger v/distriktslægeboligen. Brandrøk av ty. Barakke nedenfor Verket. 2 bomber v/ Sykehuset. Ikke eksplodert. 2 bomber v/ Avfaldskai.
M.21/7

18

I.

0.27 0.50 +22º N.O. lig næsten stille. Klar, litt disig Flere fly i stor høide    Flakkild, og bomber i retn. Jakobsnes før flyalarm. 1 bombe gjennom Jakobsens hus, Haganes, ovenfor Avfaldskaien. Ikke eksplodert. 1 bombe v/ Mathisens hus Reinøya hvor 2 ty. Krigskib lå. Ialt opgitt 12 spr.bomber. Skade ukjendt.
 

19

II.

13.15 13.25 +28º V. svak vind. Små solskyer (Næsten klar) Intet passert.
 

20

III.

17.58 18.26 Som ovenfor Flakkild før flyal.signal. 4 russ fly i stor høide fra Flypl. Mot S.O. Spr.bomber v/ Lastekaien hvor en lastebåt i brand. (Blev buksert til "Beddarinesset" og satt i land. 1 spr.bombe i fjeldet ovenfor Lastekaien. 2 do. v/ Sliglageret vest for Knusverket.
M.21/7

21

IV.

23.13      
Ti.22/7       0.07   Intet pass. 2 ty jagere patruljerte over Kirkenes.
 

22

I.

9.28 10.10 +20º N. svak vind. Næsten Klar. Små skydotter høit. Bomber og flakkild før flyalarm. Bombene v/ ty. Krigsskip v/ Reinøya. Så ikke flyene. Skade ukjendt.
 

23

II.

16.07 16.27   Intet pass.
 

24

III.

20.15 20.33   Intet pass.
O.23/7

25

I.

13.48 14.- +18º N.O. løi vind, Klar. Intet pass.
Fr.25/7

26

I.

6.- 6.05 + ? varm. Stille, Klar, disig Intet pass.
1941    
Dag

Dato

Flyalarm

Nr.

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær

Anm.

Fr.25/7

27

II.

9.04 9.30 +23º S.O. stille, Klar, disig Fly og bomber i retn. Flypladsen før flyal.signal. Intet pass.K.nes.
 

28

III.

12.30 12.50 +32º N.O. flau vind, Klar Intet passert
 

29

IV.

13.30 14.20   Kort fl.ild. Hørte fly og hvin i N.V.lig retning. Intet pass. K.nes.
 

30

V.

15.44 15.45   Intet passert
 

31

VI.

16.19 16.22 +32º N.O. flau vind, Klar, disig Intet passert
 

32

VII.

18.43 18.53   Intet passert
 

33

VIII.

22.55 23.05   Intet passert
Lø.26/7

34

I.

0.12 0.15   Intet passert
      1.55     Flyal.signal bare i Verket. 1 fly over Haganes (stor høide. Skyting fra Toppen.
S. 27/7

35

I.

9.03 10.22 +16º N.O. svak vind, Klar, disig 5 russ. fly i stor høide over Flypl. Brak og detonasjoner Flypl. 1 granatsplint traff huset Toppen I (senere IV.)
 

36

II.

12.30 12.31   Intet pass.
 

37

III.

15.30 15.35   Intet pass.
 

38

IV.

21.40 21.57   Intet pass.
 

39

V.

22.14 22.23 +14º. O. Løi, Klar, disig 1 tysk fly
M.28/7

40

I.

5.12 5.52 +17º. N.O. flau vind Klar, disig. Flakkild i øst. 2 bomber i sjøen øst for Prestøya. Hørte fly, men så ingen.
 

41

II.

20.18 21.55 +17º. N.O. svak vind. 1/1 lett skydekke midd.høit. Bomber v/ Widemannstraze, mellem 1. og 2. vand på Prestøya og syd for samme. 1 norsk mann, Celius, såret av splint v/ Svartaksla. Videre skade ukjendt.
 

42

III.

23.36 23.45   Intet pass.
Ti.29/7

43

I.

0.20 0.36   Tyske jagere østfra.
 

44

II.

9.50 9.55   Intet passert.
1941    
Dag

Dato

Flyalarm

Nr.

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær

Anm.

Ti. 29/7

45

III.

23.17 23.35 +17º O. Flau vind, næsten Klar. Intet passert.
O. 30/7

46

I.

13.46 14.25 +20º N.O. flau vind, Klar Tyske fly.
 

47

II.

15.15 16.27 +20º N.O.lig. Næsten stille, Klar. 8 engelske fly. Derav 4 motors og dobb.dekkere. Sterk flakkild. Flere fly i lav høide. Mange bomber i sjøen på fjorden tvers av Haganes, utenfor Prestøya og Hælen. Flere tunge drønn i N og NO. 1 fly slapp i lav høide torpedoer efter ty. Krigsskib. 2 stk. av dem eksploderte i land øst for Dynamitthuset. 1 eng. fly skutt ned mellem Haganes – Tømmernes. Sank straks. 1 eng. fly faldt ned på fjeldet øst for Reinøysund. 3 mand, hvorav en såret i foten, slapp fra det med livet.
 

48

III.

21.28 21.37   Flere tyske fly. En serie skut fra Kirkegardshøiden, Soldaterbugta mot tysk jager. Denne sendte ut lyssignaler.
To.31/7

49

I.

3.27 4.   Tyske jagere. Ingen kamp. Så ingen fiendtlige fly.
 

50

II.

16.15 17.30 +17º N.V. løi vind. 1/1 skyd. midd.høit. Fjern torden i SO. 4 bombebrak Flypladsen. Flakkild s/m steds. Så ingen fly.
 

51

III.

17.32 18.02   Intet passert.
 

52

IV.

19.31 19.51 Torden – regnbyge Intet passert.
 

53

V.

22.42 23.05   Intet passert. 1 ty.jager Kredset over byen.
Fr. 1/8

54

I.

5.40 6.01 +9.5º N.V.bris, ½ skud. midd. høit Intet passert. Flere ty.jagere oppe.
 

55

II.

15.48 16.08   Intet passert.
L. 2/8

56

I.

10.20 10.47   Intet passert. Flere ty.jagere oppe.
 

57

II.

17.42 18.02 +10º N.V. flau vind 1/1 lett skyd. høit Intet passert.
 

58

III.

18.15 18.45   Intet passert.
M. 4/8

59

I.

19.- 19.16 +9º V.lig, stille ⅜ skyd. høit Intet passert.
Ti 5/8

60

I.

7.45 8.15   3 –4 bomber i sjøen tvers av Haganes før flyalarm. Fly ikke observert.
 

61

II.

19.55 20.07   Tyske fly. Signaliserte. Intet passert.
O. 6/8

62

I.

21.38 21.50   Intet passert
To. 7/8

63

I.

14.34 14.43 +18º. S. flau vind. ⅞ skyd. midd. høit Intet passert
Fr. 8/8

64

I.

5.30 5.40 +24º S flau vind ½ lett skyd. høit Intet passert
1941    
Dag

Dato

Flyalarm

Nr.

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr. 8/8

65

II.

14.50 15.- +24º S. Flau vind, lettskyet høit Intet passert.
S. 10/8

66

I.

7.40 7.55 +26º S.O. løi vind. Lettskyet høit Intet passert.
O. 13/8

67

I.

12.49 12.51 +20º S flau vind, Klar Intet passert.
 

68

II.

15.22 15.52   Flere fly i stor høide i N.N.V. Kort flakkild fra Flypl. Før flyalarm. Flere drønn i retn. Flypladsen – Korsfjord.
 

69

III.

17.37 17.46   Intet passert.
 

70

IV:

19.15 19.27 +18º S.S.O. flau vind, Klar. Intet passert.
To.14/8

71

I.

7.25 7.35 +16º Stille, Klar Intet passert.
 

72

II.

16.55 17.03 +23º N.O. svak vind, Klar, lett disig. Intet passert.
Fr.15/8

73

I.

15.40 15.42 +16º N.O. løi vind, Klar. Skoddebanker lavt i N – O. Intet passert.
Lø.16/8

74

I.

15.19 15.34 +12º N.O. løi vind, Klar Intet passert.
Fr.22/8

75

I.

16.15 16.30 +6º N.O. svak vind, næsten Klar. Flere fly i stor høide i S og S.O. 1 eller 2 bomber ved pallene i Bjørnevatn. Kort skyting.
 

76

II.

19.30 19.52   Intet passert.
L. 23/8

77

I.

13.15 13.38 +6º Vexl. N.O. – S.O. svak vind, Klar Intet passert.
 

78

II.

16.31 16.50   Intet passert.
 

79

III.

18.04 18.07   Intet passert.
 

80

IV.

19.10 20.-   Intet passert.
S. 24/8

81

I.

12.10 13.09 +8º N.O. løi ¾ lett skyd. midd. Høit 4 fly høit fra SO. 1 bombe v/ undergangen v/ 1.vand, 1 på fjeldet ovenfor Turisthotellet, 1 v 2.vand.
 

82

II.

17.30 18.   Intet passert.
Ti.26/8

83

I.

12.55 13.07 +7º O. Løi vind, lett skyet midd. Høit Intet passert.
 

84

II.

15.45 16.   Bomber Flypladsen? 3 fly fra nord mot Flypl. Kort flakkild.
 

85

III.

17.10 17.36   Intet passert.
 

86

IV.

19.40 19.57   Intet passert.
O.27/8

87

I.

5.55 6.10 +6º N.O. bris 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.
 

88

II.

6.42 7.19   Intet passert.
 

89

III.

11.24 11.37 +6º Intet passert.
 

90

IV.

19.45 20.-   Intet passert.
1941    
Dag

Dato

Flyalarm

Nr.

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær

Anm.

O. 27/8

91

V.

21.24 21.40   Intet passert.
To. 28/8

92

I.

10.40 11.- +7º N.O. stiv bris overskyet (1/1 skyd.lavt.) Intet passert.
Fr. 29/8

93

I.

15.30 15.40 +6º lett bris, ¾ lettskyd. (Bygeskyer. Intet passert.
L. 30/8

94

I.

11.54 12.22 +6º N.O. bris lett skyd. midd.h. overskyet i S.O. Intet passert.
M. 1/9

95

I.

10.50 11.02 +5º N.O. svak vind. Næsten Klar. Regnskyer i S.O. Intet passert.
Ti. 2/9

96

I.

10.10 10.57 +9º S.O. flau vind. Næsten Klar Intet passert.
 

97

II.

11.27 11.50 +10º S.O. flau vind Kl.11.40 en del flakk og mask.gev.ild (rettet) mot SO. Ty. Jagere oppe. Så ikke andre fly.
 

98

III.

17.02 17.50 +9º S.O. flau vind. Næste Klar. 2 russ. Fly over byen. Røkla. Flakk og mask.gev.ild. Ingen bomber.
 

99

IV.

18.14 18.23 +9º S.O. flau vind. Intet passert.
O. 3/9

100

I.

9.30 9.41 +10º S.V. svak vind, ½ skyd. Skybanker midd. Høit Intet passert.
 

101

II.

9.45 10.02 +10º S.V. løi vind Klar i O-N. ⅞ skyd. i V. og S. Byget. Kl.9.53 flakkild fra Flypl. Ingen fly å se fra Kirkenes. Tyske jagere oppe.
 

102

III.

11.05 12.09 +11º S.V. svak vind 1/1 skyd.høit Kl.11.30 3 sterke drønn i vest. Mineskut? Tyske jagere patruljerte.
S. 7/9

103

I.

11.40 12.01 +5º N.O. svak vind, 1/1 lett skyd. midd. Høit. Intet passert.
Ti. 9/9

104

I.

10.24 10.27 +4º N.O. løi vind ½ lett skyd.midd.høit. Ingen fly å se. Noen mitraljøsskut i vest. Tyske jagere oppe.
 

105

II.

16.03 16.17 +8º N.O. svak vind Lett overskyd.m Klare felt Intet passert.
O. 10/9

106

I.

17.37 17.47 +5º O. løi vind. Lett oversk. Intet passert.
To. 11/9

107

I.

15.43 16.- +6º O. flau vind ½ skyd. midd.høit Intet passert.
 

108

II.

17.54 18.10   Intet passert. ( 6 stukas over byen )
Fr. 12/9

109

I.

10.13 10.15   Intet passert.
 

110

II.

11.27 11.45 +10º S.V. løi vind, Klar Intet passert.
 

111

III.

18.42 19.07 +8º S.V. flau vind, Klar Intet passert. Tyske jager oppe.
 

112

IV.

19.48 19.51   Intet passert.
S. 14/9

113

I.

19.08 19.20 ? S.V. flau vind, næsten Klar. Disig horisont. Intet passert. Tyske jagere oppe.
M. 15/9

114

I.

1.36 1.45 Oversk., mørkt Intet passert.
 

115

II.

8.02 8.25 +5º V. ,flau vind Klar. Skodde horisonten Intet passert.
 

116

III.

8.38 9. +6º V. svak vind, ¾ lett skyd. midd. høit Intet passert. Flere tyske fly østover.
 

117

IV.

12.23 12.58   Intet passert.
L. 20/9

118

I.

17.18 17.26 +5º N.V. løi vind, ½ skyd. midd. høit Intet passert.
1941    
Dag

Dato

Flyalarm

Nr.

Nr.pr.

Dato

Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti. 23/9

119

I.

20.32 20.45 +1.5º N.V.lig stille, lett oversk. midd. høit Intet passert.
To. 25/9

120

I.

11.44 12.07   Intet passert.
 

121

II.

12.50 12.58 +3º N.O. løi vind 1/1 lett skyd. høit Intet passert.
O. 27/9

122

I

11.57 11.58   Intet passert.
 

123

II.

13.35 13.54 +4º S.lig stille, 1/1 skyd midd høit Intet passert.
M. 29/9

124

I.

11.11 11.20 +10º S.V. flau vind ¼ lett skyd.midd.høit Intet passert.
O. 8/10

125

I.

12.08 12.27 0º N.V. løi, 1/1 skyd. midd høit 3 fly i retn. Bjørnevatn. 2 bomber på fjeldet syd for Virgas
To.16/10

126

I.

10.25 11.02 -10º S.V. flau vind, Klar. Frostrøyk på sjøen. 2 sprengbomber i sjøen v/exp.kaien før flyalarm. 1 sprengbombe i sjøen utenfor Slippen. 2 små motorbåter sænket, andre skadet av splinter. Vinduene i Slippverkstedet knust. Fly umulig å se. Noen flakkskut fra Toppen.
 

127

II.

13.27 14.50 -8º S.V. flau vind, disig, frosttåke v/sjøen Ca. 6 bomber i vest og S.V. Måske Flypladsen og Langfjorden. Flakkild fra Toppen og Flypladsen.
Fr.17/10

128

I.

8.50 9.15 -8º S svak vind, Klar Bomber på nordre siden av fjorden tvers av expedisjonskaien. 1 spr.bombe vest for Toppen. Flakkild i S.V. Så ikke fly.
 

129

II.

9.26 9.29   Intet passert.
 

130

III.

13.10 13.23 -5º S. Svak vind, Klar Kl.13.07 4 spr.bomber Fhv. Los Olsens hus halvt vækkblåst (Pasvikveien ved Folkets Hus) ett hus v/ Sjøgt. Haganes, tilhørende A/S Sydvaranger., benyttet av Arne Olsen helt og ett ditto halvt ødelagt. 3 små spr.bomber nær FFr.Nansens gt. Mange vinduer i A/S Sydv.s bebyggelse, Haganes, ødelagt. Slakter Larsen og Engdal dræpt. Flere hus sterkt skadet. Flere norske folk såret (samt ett barn dræpt.) Kort flakkild.
L. 18/10

131

I.

9.35 9.53 -4º V.S.V. svak vind, næsten Klar. Kl. 9.50 skyting i retn. Flypladsen.
 

132

II.

12.09 12.26 - V. løi vind, 1/1 skyd.vexlv.Klare gløtt Tyske fly? Intet passert.
 

133

III.

12.56 14.- - 2 fly høit i N., hørte flere. Noen fl.skut. Intet passert.
M.20/10

134

I.

10.27 10.44 -7º S.V. flau vind, 1/1 lett skyd.midd.høit Intet passert.
 

135

II.

11.22 11.31 - Intet passert.
 

136

III.

12.45 13.03 -5º SV. Flau vind. Intet passert.
Ti.21/10

137

I.

13.12 13.26 -3º S.V. flau vind. ⅞ skyd. lavt. Intet passert.
 

138

II.

16.20 16.25 -3º S.V. flau vind. ⅞ skyd. lavt. Intet passert.
1941    
Dag

Dato

Flyalarm

Nr.

Nr.pr.

Dato

Fra

Kl.

Til

Kl.

 

Anm.

L. 25/10

139

I.

14.50 15.10 -1º N.V. svak vind, næsten Klar 3 fly i stor høide i N.V. Bomber Kl.14.51 i retn. Flypladsen. Sterk flakkild fra Flypladsen og K.nes.
 

140

II.

15.12 15.26   Intet passert. Tyske fly oppe.
S. 26/10

141

I.

8.15 8.28 -7º V. svak vind. Klar opp, skybanker i øst Fly i stor høide over Prestøya og Jakobsnes. 4 spr.bomber i sjøen mellem Sabelskjær og Prestøya.
 

142

II.

14.05 14.15 -5º V. svak vind, Klar Intet passert.
 

143

III.

14.37 14.45 -5º V. svak vind, Klar Kl. 14.37 bomber v/ Prestøya. Flajjild.
 

144

IV.

18.15 18.35 -7º S.V. flau vind, Klar Intet passert.
M. 27/10

145

I.

13.05 13.15 -3 N.N.O. bris 1/1 skyd. lavt, snebyger Intet passert.
To.30/10

146

I.

11.41 11.58 -5º N.V. svak høit, stille v/ bakken. Frostrøk v/sjøen Intet passert.
 

147

II.

12.04 12.27   Intet passert.
 

148

III.

13.06 13.40   Intet passert.
 

149

IV.

14.21 15.- -8º S.V. flau vind, Klar, disig. Intet passert. Tyske fly oppe.
Fr.31/10

150

I.

8.- 8.16 -12º. S. Flau vind, Klar Bomber i retn Flypladsen. Flakkild. Så ingen fly.
 

151

II.

9.30 9.46   Intet passert.
 

152

III.

11.58 12.16   Intet passert.
 

153

IV.

13.33 13.36   Intet passert.
L. 8/11

154

I.

23.48      
S. 9/11       0.05 -12º. S. Stille, Klar. Måneskinn. Kl.23.58 flere bomber på havnen. Sterk flakk, lyskastere fra bakken.
 

155

I.

0.07 0.15   Intet passert.
 

156

II.

8.56 9.20 -15º. S. Flau vind, Klar. Tåke lavt v/sjøen. Kl. 8.56. 1 spr.bombe v/ 1.vand. 2 bomber S.O. for – ca 200 m fra Verkstedet.   1 blindgjenger fra øst ned i Verkstedet nær store dreiebenk. 1 bombe v/ jernbanen ovenfor Verkst. Sporet skadet. 3 spr.bomber nær gamle lægebolig. Uthuset smadret. 1 v/ Lokstallen. Søndre gavl skadet. Vinduene knust. I alt registrert 12 spr.bomber.
 

157

III.

10.01 10.03   Intet passert.
 

158

IV.

13.41 13.50 -12º. S. Næsten stille 1/1 lett skud. Høit, disig Intet passert.
 

159

V.

16.22 16.25   Intet passert.
To.13/11

160

I.

0.40 0.55   Intet passert.
Fr.14/11

161

I.

13.23 13.24 -4º. S.V. flau vind, næsten Klar. ( N.V. svak trekk høit.) Intet passert.
 

162

II.

13.45 13.52 -5º S.V. flau vind, næsten Klar Intet passert. 2 tyske jagere oppe.
1941    
Dag

Dato

Flyalarm

Nr.

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær

Anm.

L.15/11

163

I.

9.- 9.10 -5º. S. Flau vind, disig. 1/1 skyd. høit Intet passert.
O.19/11

164

I.

11.35 11.45 -4.5º S.V. svak vind, disig. 1/1 skyd. mi dd. høit Intet passert.
L. 6/12

165

I.

18.15 18.21 -11º S. Svak vind. 1/1 skyd. midd. Høit Intet passert.
M. 8/12

166

I.

10.45 11.- -18º S.V. flau vind, Klar opp. Frostrøk v/sjøen. 2 fly i stor høide. Kort flakkild.
 

167

II

11.20 11.26   Intet passert.
S.14/12

168

I.

12.45 12.55 -15º S. Flau vind, 1/1 lett skyd. Intet passert.
O.31/12

169

I.

17.14 17.27 -22º. S.lig, stille, Klar. Frostrøk v/sjøen Kl. 17.13 2 spr.bomber v/ Pasvikv. Tvers av Turisthotellet. Truls Bulls hus (da Ortskommandantur) helt splintret og vekk. Sies 7 mennesker drept. Jørgen Olsens hus skadet. Østre gavl indslåt. Datteren lett såret. 1 stor spr.bombe v/løitn. Strøms hus, Pasvikv. Noen vinduer skadet. Bomben rev opp stort stykke av veilegemet og "skoret" det mot Strøms hus.
 

170

II.

19.54 20.-   Intet passert.
 

171

III.

20.07 20.30   Straks efter alarmsignal mange bomber i retn. Flypladsen. Flakkild.
 

172

IV.

23.07 23.34 -19º V.S.V. ½ skyd midd. høit, disig. Kl.23.05 bomber i S.V. mellem Strømmen og Sandnes. Kort flakkild. Skade ukjent.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

Nr.

pr.dato

Fra

Kl.

Til

Kl.

Værmelding

Anm.

To. 1/1

173

1

I.

2.59 3.25 -17º. S.V. løi vind, 1/1 skyd. midd. høit, disig. Intet passert.
 

174

2

II.

20.30 20.45   Intet passert.
 

175

3

III.

20.47 20.55 -8º. S.V. løi vind 1/1 skyd.mdd.høit,disig. Intet passert.
S. 4/1

176

4

I.

19.12 20.04 -12º. V.lig stille, næsten Klar. Flydur i Ost og Nord. Sperreild.
 

177

5

II.

20.09 20.37   Flydur i Ost og Nord. Sperreild.
 

178

6

III.

20.45 21.02 -12º. V.lig stille 1/1 skyd. Snetykke. Intet passert.
M. 5/1

179

7

I.

1.30 1.40 -6º. N.O. laber bris ½ Klart Intet passert.
 

180

8

II.

1.43 2.14   Intet passert.
To. 8/1

181

9

I.

12.40 12.51 -25º. S.O.lig. Stille v/bakken Klar opp. Frostrøk v/sjøen Intet passert.
 

182

10

II.

13.10 13.19   Intet passert.
Ti.13/1

183

11

I

10.25 10.40 -15º. S. Flay vind, næsten Klar Intet passert. 1 tysk jager oppe.
To.15/1

184

12

I.

19.30 19.41 -22º. S.V. flau vind, Klar. Intet passert.
Fr.16/1

185

13

I.

3.09 3.20 -16º. S. flau vind ¾ skyd. høit. Intet passert.
 

186

14

II.

16.45 16.57 -16º. S. flau vind 1/1 skyd. midd.høit Intet passert.
S. 18/1

187

15

I.

3.40 3.55 -16º. S.V. flau vind 1/1 skyd. midd. høit, disig Intet passert.
 

188

16

II.

14.16 14.19 -20º. S.V. flau vind, Klar. Intet passert.
M. 19/1

189

17

I.

0.34 0.58 -24º. S. næsten stille, Klar. Hørte 2 fly. Flakk og mask.gev – sperreild. 2 spr.bomber på havnen. Var v/ tankene
 

190

18

II.

2.10 2.35 ? S. næsten stille Klar Sperreild. Var v/ tankene.
 

191

19

III.

2.47 3.15 -24º. Stille. Klar opp, tåket horisont. Sperreild. 5 drønn på fjorden. Sandsynligvis bomber.
 

192

20

IV.

3.53 4.15 -24º. Stille. Snetykke. Intet passert.
Ti.20/1

193

21

I.

13.40 13.45 -24º S.V. stille, Klar Intet passert.
 

194

22

II.

23.35      
O. 21/1         0.05 -22º S.V.stille, Klar. Kl.23.37 bomber. Kort pause og flere bomber. 1 bombe skadet jernbane.spor.     1 v/ Christensens hus nær 1:vand m.fl. steder. Var v/ tankene. Skade ukjendt
 

195

23

I.

1.37 2.04   Flakkild straks. Kl. 1.43 brak i retn nord og øst. Mulig bomber.
 

196

24

II.

2.19 2.42 -12º. Stille, disig, lett skyd. midd. h. Kort flakkild rettet mot nord og nordøst. Brak ute i fjorden.
To.22/1

197

25

I.

20.19 20.30 -12º S. Flau vind, 1/1 skyd. høit, disig. Intet passert.
Fr.23/1

198

26

I.

9.06 9.15 -12º S. Flau vind, 1/1 skyd. høit, disig. Intet passert.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

Nr.

pr.dato

Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm

Fr.23/1

199

27

II.

14.20 14.30   Intet passert
 

200

28

III.

19.42 19.53   Bomber i retn. Flypladsen. Kort flakkild
L. 24/1

201

29

I.

20.46 20.55 -14º S.V. svak vind, ¾ skyd.m.h. Måne Intet passert
 

202

30

II.

22.20 22.45 -15º S.V. løi vind, Klar Kl.22.18 bomber flere steder i byen, havnen og fjellet vest for Toppen. Lyset gåt ut. A/S Sydv.s garasje v/ N.Lager Splintret. 1 bombe ca 10 m. nord for N.Lager. Ødela bl.a. en 6" besinslange. Vinduene i Dampcentralens SV. Side ødelagt.
 

203

31

III.

23.12 23.30   Intet passert
S. 25/1

204

32

I.

0.30 0.40   Intet passert
 

205

33

II.

0.45 0.50 -20º. S.V. flau vind, stjerneklar. Intet passert
 

206

34

III.

1.10 1.24   Spredt flakkild. Måske bomber v/ Flypladsen. Losset "Banco".
 

207

35

IV.

1.25 1.40   Bomber i sjøen og flere steder før flyalarm. Brak i retn. Flypl. Losset T/S "Banco.
 

208

36

V.

19.31 19.41 -28º. S.V. flau vind, Klar Sterk flakk. Bomber i retn. Flypl.
 

209

37

VI.

20.21 20.52   Flakkild, bomber. 1 bombe i sjøen v/ Kommunekaien, flere på fjorden, skade ukjent. Var v/ tankene.
M.26/1

210

38

I.

12.02 12.08 -32º S.V. flau vind, Klar. Intet passert
O. 28/1

211

39

I.

17.55 18.05 -16º. S.V. flau vind 1/1 lett skyd. midd. Høit Intet passert
To.29/1

212

40

I.

20.41 20.44 -22º. S.V. flau vind, Klar Intet passert
S. 1/2

213

41

I.

18.14 18.30 -17º S.V.,stille, Næsten Klar. Sperreild. Ingen bomber
 

214

42

II.

19.11 19.57 -18º º S.V.,stille, Næsten Klar. Drønn i retning Flypladsen og Prestøya. Flakkild.
M. 2/2

215

43

I.

11.45 11.58 -18º S. Flau vind, Klar Intet passert
O. 4/2

216

44

I.

1.07 1.50 -20º S.V. flau Klar Sterk flakk og sperreild. Vexelvis bomber fra Kl.1.10 til 1.17. En tysk barakke nedenfor gl.lægebolig i brand Kl.1.10. Under slukkningen atter bomber. En av dem faldt vest for Ivar Olsens hus (Storgt) 1 v/ Jeremiassens hus like ved. Flere bomber i sjøen utfor Strandpromenaden, 2 spr.b. nær Toppen 3. Vinduer m.m. skadet i alle nævnte hus. Brak fra Flypladsen.
 

217

45

II.

7.20 7.30 -21º S.V. flau, Klar. Intet passert
L.14/2

218

46

I.

5.15 5.45 -20º S.V. flau, Klar. Flakkild en stund. 4 bomber i sjøen på havnen.
 

219

47

II.

10.59 11.07 -18º S.V. flau, Klar. Intet passert
To.19/2

220

48

I.

6.15 6.30 0º S.lig stille, lett skyd. midd. høit Intet passert
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

To.19/2

221

49

II.

14.54 15.09 Oº. Stille, næsten Klar Intet passert.
 

222

50

III.

19.25 19.48 -4º. V. flau, Klar Intet passert.
 

223

51

IV.

20.10 20.20   Intet passert.
 

224

52

V.

22.20 22.30   Intet passert.
To.26/2

225

53

I.

21.30 21.45 -19º S. Flau, Klar. Skyting og flyalarm samtidig. Så vidt vites ingen bomber.
 

226

54

II.

22.43 23.11   3 bomber v/Soldaterbukta. Skade ukjendt. Flakkild.
Fr.27/2

227

55

I.

11.10 11.19   6 bomber v/ Jakobsnes. Skade ukjent.
 

228

56

II.

2.16 2.40 -14º S. Flau, næsten Klar Endel flakkild.
L.28/2

229

57

I.

22.25 22.55   Flakk og sperreild. 11 spr.bomber i byen, v/Jacklins bungalov, Dr.Wesselsgt., Tømmerstøls hus,Kooperative forening, Overing.Liens hus, Presteveien,Kasernen og ytre Haganes.Alle nævnte hus skadet.(Kasernen vites ikke.)
 

230

58

II.

22.56 23.04  
M. 2/3

231

59

I.

16.55 17.04 -12º. S.O. flau, 1/1 skyd. midd.h., disig Intet passert.
Ti. 3/3

232

60

I.

13.24 13.37   Intet passert.
 

233

61

II.

14.45 14.28   Intet passert.
 

234

62

III.

18.44 18.53 -17º S. flau, Klar opp, skyet horisont Intet passert.
S. 8/3

235

63

I.

16.45 16.50 -12º N. løi ¾ skyd. høit Intet passert.
L. 14/3

236

64

I.

8.43 8.50 -14º Ø. svak, Klar opp, snetykke ellers Intet passert.
O. 25/3

237

65

I.

22.34 22.40 -10º S.O. bris, snetykke Intet passert.
L. 28/3

238

66

I.

23.26 23.40 -13º S.O. løi, Klar Intet passert.
S. 29/3

239

67

I.

0.06 0.23 -13º S.O. løi, Klar Intet passert.
Fr. 3 /4

240

68

I.

19.57 19.59 -11º S.V. flau vind, ½ Klar Intet passert.
 

241

69

II.

22.44 23.10 -10 S.V. flau vind, 1/1 skud. midd. høit. Kl. 22.53 flakkild (i 1.5 min). Hørte fly i N.O. Ingen bomber.
 

242

70

III.

23.26 23.39 -12º S.V. flau vind, Noen stjerner. Intet passert
 

243

71

IV.

23.40 23.50 -12º S.V. flau vind, Noen stjerner. Ett kanonskut fra Toppen. Ellers intet passert.
L. 4/4

244

72

I.

21.10 21.16 -5º S. flau, Klar. Intet passert.
 

245

73

II.

23.25 24.- -5º S. flau, Klar. Kl. 23.30 flakkild i ca 10 min. Også sperreild. Intet andet passert.
L. 11/4

246

74

I.

21.45 22.07 -7º. S.V. flau, ⅜ skyd. midd. høit. Hørte 2 bomber i vest før flyalarm. Flakkild.
 

247

75

II.

22.22 22.31 -7º. S.V. flau. Snetykke. Intet passert.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 12/4

248

76

I.

0.15 0.24 -7º. næsten stille 1/1 skyd. lavt. Intet passert.
M.13/4

249

77

I.

22.30 22.40 -3º SV løi. 1/1 skyd., snetykke Intet passert.
Ti.14/4

250

78

I.

0.15 0.27 -3º SV løi. 1/1 skyd., snetykke Intet passert.
O. 15/4

251

79

I.

16.08 16.27 +6º Stille. ¾ skyd. midd. høit 5 drønn fra Flypladsen før flyalarmsignal. Var v/ tankene.
 

252

80

II.

16.30 16.33   Intet passert. Flere tyske fly oppe.
 

253

81

III.

22.06 22.20 +4º V. bris, 1/1 skyd. midd.h.disig Intet passert.
 

254

82

IV.

22.38 22.55   Intet passert.
 

255

83

V.

22.58 23.14   Kort flakkild fra Flypl., 1 kanonskut fra Toppen.
 

256

84

VI.

23.19 23.35   Glimt og drønn i S.S.O. Salmijærvi? Intet pass. i K.nes.
 

257

85

VII.

23.39 23.48   Intet passert.
S. 19/4

258

86

I.

21.54 22.06 +0.5º. N.V. lett bris, 1/1 lett skd.m.h. Intet passert.
M.20/4

259

87

I.

11.10 11.30 +7º V.løi, 1/1 skyd. høit, disig Bomber Flypl. før flyalarm. 3 russ. fly i stor høide over Toppen med S.O.lig kurs. Flakkild.
 

260

88

II.

14.59 15.10 +7º V.løi, 1/1 skyd. høit, disig Intet passert.
Ti.21/4

261

89

I.

10.12 10.20 -2º. N.N.V. lett bris, 1/1 skyd.midd.h. Intet passert.
O. 22/4

262

90

I.

1.14 1.25 -3º N.N.V. lett bris, 1/1 skyd.midd.h. Intet passert.
 

263

91

II.

1.40 1.48   Intet passert.
 

264

92

III.

4.19 4.22   Intet passert.
To.23/4

265

93

I.

00.03 00.04   3 flakkskut fra Toppen, noen også fra Flypl. Så ikke fly.
 

266

94

II.

3.40 3.53 -9º. S.V.lig stille, Klar Intet passert.
 

267

95

III.

4.03 4.30   9 russ. fly i vest m/ nordlig kurs. Brak vest for Sandnes. Flakkild ute i fjorden. ( Sies 35 bomber vest for Sandnes. 1 hus skadd
 

268

96

IV.

4.40 5.01   Intet passert.
 

269

97

V.

6.45 6.50   Intet passert.
 

270

98

VI.

11.05 11.19   Intet passert.
 

271

99

VII.

23. 23.16 -3º N.V. svak, 1/1 skyd. midd.h. Intet passert.
 

272

100

VIII.

23.30 23.41   Intet passert.
Fr.24/4

273

101

I.

11.25 11.39 -3º N.V. bris, Klar m/ små solskyer. Bomber før flyal. på Flypl. Flakkild. 1 fly i middels høide over Kirkenes m/ nordlig kurs.
 

274

102

II.

14.10 14.45   3 fly fra nord mot syd over byen. 6 bomber på havnen nær tysk krigsskib.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr.24/4

275

103

III.

16.05 16.18   Intet passert.
L. 25/4

276

104

I.

7.25 8.46 -6º V. bris, næsten Klar Bomber v/ Flypladsen. Så 6 fly. Brannrøk sm/ steds.
 

277

105

II.

11.41 11.55 ? næsten Klar. Intet passert.
 

278

106

III.

13.35 13.45   Intet passert. Tyske fly oppe.
 

279

107

IV.

14.56 15.03   Intet passert.
 

280

108

V.

16.15 16.45 N.V. bris, 1/1 lett skyd. midd h Intet passert.
S. 26/4

281

109

I.

10.48 11.03 -2.5º V. bris, ¾ lett skyd. midd h disig Intet passert.
 

282

110

II.

11.18 11.19   Intet passert.
 

283

111

III.

11.30 11.40   Intet passert.
 

284

112

IV.

16.- 16.10   Intet passert.
 

285

113

V.

20.13 20.19   Intet passert.
Ti.28/4

286

114

I.

1.25 1.35   Intet passert.
 

287

115

II.

16.11 16.26   Intet passert.
O. 29/4

288

116

I.

4.45 4.51   Intet passert.
 

289

117

II.

6.46 6.57   Intet passert.
To.30/4

290

118

I.

4.02 4.14   Intet passert.
M. 11/5

291

119

I.

23.20 23.35 -6º. N.V. svak vind, næsten Klar Intet passert.
Ti.12/5

292

120

I.

10.33 10.40 -2º S.V., næsten stille, Klar Intet passert.
 

293

121

II.

17.10 17.25 +6º. S.O. svak vind, Klar Intet passert.
To.14/5

294

122

I.

16.14 16.15   Intet passert.
S. 17/5

295

123

I.

17.52 17.58   Intet passert.
M. 18/5

296

124

I.

4.35 4.41 +2º. S.O. flau vind, Klar. Intet passert.
O. 27/5

297

125

I.

19.49 20.10 +4º. N.O. svak vind 1/1 skyd. midd.h. 2 fly kredset over Toppen og byen. Sterk flakkild. Flyene stupte i retn. Strømmen.
To.28/5

298

126

I.

8.43 8.57 +8º. S.O. flau, 1/1 lett skyd. m. h. 3 fly i stor høide. 3 flakkskut fra Toppen.

Fr.29/5

299 127 I. 16.05 16.15 +15°S.V. Kuling, næsten Klar Bomber v/Flypladsen
  300 128 II. 17.13 17.30 Flakkild fra Toppen. Så ingen fly.
  301 129 III. 17.34 17.42 Mange tyske fly østfra.
  302 130 IV. 18.35 18.41 Intet passert.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr.i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr.29/5

303

131

V.

19.20 19.22   Intet passert.
 

304

132

VI.

22.07 22.15 +11º V. bris, ¾ skyd., byger. Mange tyske fly. Intet passert.
 

305

133

VII.

22.16 22.27   Tyske fly. Intet passert.
 

306

134

VIII.

23.02 23.18 +11º V løi, ½ lett skyd. midd. h. 8 fly fra N.V. over Flypladsen og for S.O.over. Bomber Flypl. Flakkild.
L. 30/5

307

135

I.

1.03 1.16   Intet passert.
 

308

136

II.

2.34 2.47   Intet passert.
 

309

137

III.

4.03 4.16   Mange detonasjoner v/ Flypl. Sterk flakk. Så ingen fly.
 

310

138

IV.

4.24 4.31   Intet passert.
 

311

139

V.

15.04 15.25   2 fly i midd. høide over Flypl. Kom fra øst. Flere drønn Flypl. Sterk flakk, sm. steds.
S. 31/5

312

140

I.

2.49 2.54 O. flau vind, regnbyger. Intet passert.
 

313

141

II.

3.02 3.11 +6º. O. flau lett overskyet, regnyr. Intet passert.
 

314

142

III.

7.41 8.   Intet passert.
 

315

143

IV.

23.14 23.20   Intet passert.
 

316

144

V.

23.36 0.05   Intet passert.
M. 1/6

317

145

I.

0.08 0.40   Intet passert.
 

318

146

II.

1.23 1.49   Intet passert.
 

319

147

III.

4.50 5.10   Intet passert.
 

320

148

IV.

5.19 5.27   Intet passert.
 

321

149

V.

14.46 14.52 +13º O.løi, Klar. Intet passert.
L. 13/6

322

150

I.

5.19 5.54 +3º O. løi, næsten Klar. Intet passert.
O.17/6

323

151

I.

3.37 3.45   Intet passert.
L. 20/6

324

152

I.

15.20 15.38 +8º O.N.O. svak, Klar. Intet passert.
S. 21/6

325

153

I.

0.26 0.36   Intet passert.
Ti.23/6

326

154

I.

14.53 15.07 +15º N.O. svak, Klar. Intet passert.
 

327

155

II.

18.51 19. +15º N.O. svak, Klar. Intet passert.
S. 28/6

328

156

I.

19.21 19.25 +8º. O. svak, Klar. Intet passert.
 

329

157

II.

21.06 21.18 +8º. O. svak, Klar. Intet passert.
M.29/6

330

158

I.

0.09 0.15 +16º. N.O. løi, Klar. Intet passert.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

M.29/6

331

159

II.

11.53 12.00   Intet passert.
 

332

160

III.

17.32 17.40   Kl. 17.31 flakkild fra Toppen (10 skut) og Flypladsen. Så ikke fly.
Ti.30/6

333

161

I.

5.53 6.04 +7º. N.N.V. løi, Klar. Intet passert.
 

334

162

II.

6.53 6.41 +7º. N.N.V. løi, Klar. Intet passert.
O. 1/7

335

163

I.

4.15 5.- +7º N.O. lett bris, 3 fly å se i stor høide. Mange brandbomber over byen, fandt en bensinbombe v/ Støperiet.
11 brandbomber v/ Toppen, 2 stk. v/ Worum, 2 like ved Toppen 4. Almindelig flakkild. Så vidt vites, ingen skade.
 

336

164

I.

8.40 8.55 +7.5º N.N.O. svak, Klar Brak og drønn i retn. Elvenes og i nord.
To. 2/7

337

165

I.

2.16 3.05   4 fly i stor høide over byen N.O. mot S.V. Kraftig flakk. Brandbomber nordre side av fjorden, nær Posthuset, nær A/S Sydv.s kontor, Lokomotivstallen m/ fl. steder.
 

338

166

II.

6.36 6.48   Kanonild straks. Ingen bomber.
 

339

167

III.

8.25 8.30   Intet passert.
 

340

168

IV.

11.05 11.12 +15º N.N.O. løi, Klar. Noen flakkskut. Ingen bomber.
Fr. 3/7

341

169

I.

3.09 3.27 +10º. N. løi, Klar. Flakkild. Flydur i retn. Flypl. Røk samme steds.
 

342

170

II.

3.51 3.54 +10º. N. løi, Klar. Intet passert.
 

343

171

III.

22.20 22.29   Intet passert.
L. 4/7

344

172

I.

0.28 0.34 +9º. N.N.V. flau, ⅜ lett skyd. h. Intet passert.
M. 6/7

345

173

I.

1.15 1.20 +8º N.O. flau ¾ skyd. midd. h. Intet passert.
Fr.10/7

346

174

I.

15.13 15.15 +13º. O.N.O. svak, næsten Klar. Intet passert.
 

347

175

II.

18.45 18.50 +13º. O.N.O. svak, næsten Klar. Intet passert.
 

348

176

III.

18.51 19.21   3 fly m/ S.V.lig Kurs nær Flypl. Flakkild fra Toppen og Flypladsen.
L. 11/7

349

177

I.

9.38 9.44 +10º N.O. lett bris, Klar. Intet passert.
 

350

178

II.

13.30 13.40 +12º N.O. lett bris, Klar. Flakkild Flypl. 3 fly midd. høit over samme. Brandrøk derfra.
 

351

179

III.

14.49 15.02   Intet passert.
 

352

180

IV.

15.37 15.54 +12º. O.N.O. løi, Klar. Flyal.signal ikke gitt p.gr.a. Strommangel. Flakkild fra Toppen mot Flypl.
 

353

181

V.

16.25 16.30   Intet passert.
S. 12/7

354

182

I.

2.45 4.01 +8º N. svak, næsten Klar Ett fly over byen m/ østlig kurs forfulgt av tysk jager. Flakkild. Luftkamp over Hælen. Resultat ukjendt.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 12/7

355

183

II.

4.03 4.17 +8º N. svak, ½ skyd. høit Flakkild. Så ingen fly.
 

356

184

III.

5.54 6.04   Intet passert.
 

357

185

IV.

21.40 21.52   Ett fly over byen. Flakkild fra toppen i 1.min.
M.13/7

358

186

I.

6.32 6.56   2 fly i stor høide fra syd mot nord. Kort fl.ild.
 

359

187

II.

7.54 8.03   Intet passert
 

360

188

III.

19.41 20.10 +16º. N.O. svak.1/1 lett skyd. høit. 5 fly i midd. høide fra N. over byen. Spr.bomber nær Tømmerstøls forretning. 1 skib v/ Exp.kaien skadet. 1 bombe i Viklerboden, sep.verket. Vakthavende elektriker, Bratås såret. Brand i elektr. verkstedet og taket i Sep.verkets nordende. Hele elektr. verkstedet og meget av taket ødelagt. 2 bomber v/ A/S Sydv.s garasje. Garasjen stert skadet, 1 brandbil likeså. Tømmerstøls forretningskompleks v/ Kommunekaien totalt ødelag v brand. Kaien likeså. I en jordbunker i bakken nedenfor skolen sies 8 mennesker omkommet (ty.) Flakk og sperreild.
 

361

189

IV.

20.23 20.42   Intet passert.
 

362

190

V.

20.45 21.04   Intet passert.
 

363

191

VI.

21.05 21.15   Intet passert.
Ti.14/7

364

192

I.

11.17 11.35 +15º. N.O. svak, næsten Klar. Intet passert.
 

365

193

II.

15.02 15.12   Kl. 15. 1 bombe v/ Storgt. og 2 v/ 1.vand. Sprengbomber. Skade ukjent
O. 15/7

366

194

I.

5.23 5.30 0+11. N.O. svak., ½ lett skyd. høit Intet passert.
 

367

195

II.

11.12 11.48   Intet passert.
L. 18/7

368

196

I.

9.34 9.43 Intet passert.
 

369

197

II.

12.39 12.41 Intet passert.
 

370

198

III.

18.44 19.-   Intet passert.
 

371

199

IV.

19.15 19.20   Intet passert.
S. 19/7

372

200

I.

3.01 3.15 +9º. O.lig stille, Klar, disig. Flakkild straks. Hørte flydur i øst. Brandbomber i terrenget øst for Jakobsnes.  3 røksøiler sm. steds.
 

373

201

II.

3.34 3.37   Intet passert.
 

374

202

II.

6.45 7.01   Røksøile og kraftige detonasjoner v/ Jakobsnes. Flakkild.
 

375

203

III.

11.20 11.30   Kort flakkild fra Toppen. Så ingen fly.
 

376

204

IV.

17.23 17.34   Kort flakkild. Sterke drønn fra Flypladsen.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 19/7

377

205

I.

22.31 22.37   Intet passert.
M. 20/7

378

206

I.

1.38 1.43   Intet passert.
 

379

207

II.

8.13 8.28 +12º. N.O. scak, Klar. 6 spr.bomber i sjøen fra ekspedisjonskaien til Sabekskjær. Ingen skade.
 

380

208

III.

18.36 18.42   Flakkild til efter "faren –over-signal. Ingen bomber. Så ikke fly.
Ti. 21/7

381

209

I

1.56 2.07   Intet passert.
To.23/7

382

210

I.

22.- 22.10 +9º O.N.O. løi vind, Klar, disig Intet passert. Tyske fly.
L. 25/7

383

211

I.

5.42 5.55 +9º Stille, Klar. Intet passert.
O. 29/7

384

212

I.

18.31 18.32 +15º. Stille, Klar. Intet passert.
Ti.11/8

385

213

I.

19.45 20.-   Intet passert.
O. 12/8

386

214

I.

19.21 19.31   Intet passert.
L. 5/9

387

215

I.

3.44 4.- +6º. S. løi, Klar Intet passert. Tyske fly.
 

388

216

II.

5.24 5.45 +6.5º S.S.O. bris, 1/1 lett skyd. midd. høit Intet passert. Tyske fly.
 

389

217

III.

6.30 6.53 +6.5º S.S.O. bris. 1/1 tett skyd. Noen flakkskut fra Toppen. Ingen fly å se.
 

390

218

IV.

7.38 8,- +8º. S.S.O. bris, ¾ lett skud. midd. h. Intet passert.
Ti. 8/9

391

219

I.

22.48 23.- +8º S.S.V. flau. Få skyer. Stjerner. Kort flakkild fra Toppen m/ flere steder. Hørte fly i nord. Ingen bomber.
 

392

220

II.

23.30 23.37 +8º S.S.V. flau. ½ skyd. mdd. høit. Ildglimt fjernt i Syd hele tiden fra Kl.22.48. Nautsi?
 

393

221

III.

23.57      
O. 9/9         0.28   Fortsatt glimt og torden av skyts eller bomber i syd. Glimt i vest og nordvest fra luften. Syntes å høre mask.gev.ild. Luftkamp?
 

394

222

I.

22.34 23.06 +8º. S.V. løi, næsten Klar. Ildglimt i syd. Nautsi?
M.14/9

395

223

I.

22.34 23.08 +5º S.V. flau. ½ lett skyd. midd. høit Sterk flakk og sperreild (mask.gev.ild) straks. Spr.bomber v/ Prestøya, Tangenbro og Flypladsen. Skade ukjent.
Ti.15/9

396

224

I.

2.23 2.44 +4º. 1/1 skyd. lavt, regn. Ildglimt over Boris- Gleb.
 

397

225

II.

22.09 22.47 +7º. S.S.V. svak, ¾ lett skyd.m.h.Få stjerner. Flakkild fra Toppen og Flypl. Lyskastere fra vest. Fly over byen, fra vest mot øst. Ildglimt v/ Boris Gleb.
 

398

226

III.

22.55 23.20 +7º. S.S.V. løi vind. Skyet horisont. Stjerneklar oppe. Kl.23.05 flere brak i vest. Mulig bomber. 4 lyskuler i vest. Lyser i ca. 10 min. Noen enkeltskut fra flakket, hist og her.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti.15/9

399

227

IV.

23.34 23.40 +7º S.S.V. løi. ¾ skyd. midd. høit Intet passert.
 

400

228

V.

23.55   +7º S.S.V. løi. ¾ skyd. midd. høit  
O.16/9         0.10   Intet passert.
 

401

229

I.

1.50 1.58   Intet passert.
 

402

230

II.

      Sterke drønn v/ Flypladsen. To gange flakkild. Flydur i N.V. Fjernet sig mot S.V. Flakkild i Salmijærvi.
 

403

231

III.

3.45 3.57    
 

404

232

        Alarmsignal bare i Verket.
 

405

233

IV.

21.13 21.20 +9º. Stille, regn. Intet passert.
M.21/9

406

234

I.

22.46 22.48 +3º V. svak, ½ skyd. midd. høit Flyalarm på Flypl. Kl.22.44. Flere brak derfra. Fly i nord.
 

407

235

II.

22.55 23.23 +2º V. svak, ½ lett skyd. Stjerner. Nordlys. Kl. 23.04 drønn (bomber) i N.N.V. Sandsynligv. Korsfjord.
 

408

236

III.

23.58      
Ti.22/9         0.13 +2º V. svak, næsten Klar. Flakkild fra Toppen og Flypl. Flydur i S.O. Bombedrønn v/ Flypladsen.
 

409

237

I.

2.30 2.44   Intet passert.
 

410

238

II.

14.32 14.38 +5º. S.V. stille, næsten Klar. Kl.14.30 bomber og røk på Flypl. Sterk flakkild.
 

411

239

III.

16.33 16.46   Intet passert.
 

412

240

IV.

16.48 17.-   Intet passert.
 

413

241

V.

21.08 22.19 +3º. S.V. stille, ½ skyd. høit Intet passert.
 

414

242

VI.

22.34 23.04 +3º. S.V. stille, Delv. måne. Stjerner. Kl.22.36 flakkild fra Flypl. 3 sterke detonasjoner N.V. for Flypl. 1 lyskule over havnen. 3 spr.bomber på havnen. ( 1 av dem nær tankskib "Kløveren".) 1 eller flere bomber v/ Leirpollbugt. Sperreild.
 

415

243

VII.

23.20 23.38   Flere fly fra N.O. Flakkild overalt. Bomber v/ Leirpollbugt.
O. 23/9

416

244

I.

1.14 1.31 +1º. Stille 1/1 lett skyd. midd. høit Flydur i øst. Ingen skyting.
 

417

245

II.

4.- 4.14   Flydur og flakkild v Strømmen og Flypl. Flere brak samme sm. steds.
To.24/9

418

246

I.

1.34 1.41 Stille, Regn. Intet passert.
 

419

247

II.

4.34 4.46 Stille, Regn. Intet passert.
Fr.25/9

420

248

I.

20.15 20.20 0º. N.N.V. løi, ¾ skyd. midd. høit. delv. måne. Stjerner. Intet passert.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr.25/9

421

249

II.

20.36 20.43 0º. V. flau, Klar. Intet passert.
L. 26/9

422

250

I.

20.36 20.59 0º. V. flau, Klar. Intet passert.
 

423

251

II.

21.30 21.41 0º. V. flau, Klar. Intet passert.
 

424

252

III.

21.47 22.30 0º. V. flau, Klar. Kl. 22.02 brak og flakkild v/ Flypl. Flydur derfra og –øtover. Senere flydur i N.V. og N. Drønn i nord. Sterk flakk.
S. 27/9

425

253

I.

0.09 0.20 -2º. N.V. løi, Klar, måneskinn Drønn og sterk fl.ild på Flypl. Flydur fra SO. mot N.V. over Flypl. Flakkild fra Toppen, mask.gev.ild i vest. Kl.1.08 bomber og fl.ild på Flypl. og i vest (Strømmen.)
 

426

254

II.

0.23 2.02   Flydur over Flypl. Flakkild sm. steds.
 

427

255

III.

3.36 3.57   Intet passert.
 

428

256

IV.

12.16 12.24 +3º N.V. løi, Klar. Intet passert. 2 ty. fly fra S.O. til Flypl.
 

429

257

V.

20.25 20.36 0º N.V. flau. Skyer i N og O. Intet passert.
 

430

258

VI.

20.42 22.11 0º N.V. flau. Skyer i N og O. Flere tyske fly fra øst til Flypl. Kl.20.52 mask.gev.ild i luften nær Flypl. Lyskuler i øst nær Jarfjord.
 

431

259

VII.

23.44 23.55 -2º N.V.flau. Skyer i N og O. Intet passert.
 

432

260

VIII.

23.57      
M.28/9         0.18 måneskinn Fly fra øst. Flakkild fra Flypl.
 

433

261

I.

0.25 1.12 -2º. V. svak, Klar, måne, nordlys Fly over Flypl. Flakkild derfra.
 

434

262

II.

1.45 2.11 -2º. V. svak, Klar, måne, nordlys Flakkild og flere drønn i vest straks. Strømmen? Kl.2 atter flakkild og flydur i vest.
 

435

263

III.

2.33 2.52 -3º V. flau, næsten Klar. Flydur i N.V. straks. Bomber og flakkild Flypladsen. 1 lyskule over fjorden i N.V.Fly også i S.
 

436

264

IV.

3.06 3.39 -3º V. flau, næsten Klar. Flydur i N.V. Kort flakkild fra Toppen. Kl.3.15 flere drønn Flypl. Kl.3.19 bomber v/ Flypl.  Fly i N.V. og S.V. Sterk flakkild.
 

437

265

V.

4.25 4.51 -2º. S.V. svak. 1/1 lett skyd. høit Kl.4.38 flere drønn fjernt i N.V. Mulig også bomber på Flypladsen.  Kl.4.43 flere fly over byen m/østlig kurs. Bomber i marken og sjøen på nordsiden av fjorden tvers av slammrenden. 7 bomber v/ Langøra. Voldsom flakk og sperreild. Skade ukjent. Kl.4.48 flydur i nord. Drog mot øst.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

M.28/9

438

266

VI.

20.31 20.36 +3º S.V.løi ½ lett skyd. høit. disig. Stjerner Intet passert.
Ti.29/9

439

267

I.

2.01 2.37 +4º V. løi. 1/1 lett skyd. høit svak måne Kl.2.04 bomber fra Flypl. og hitover. Fly fra øst mot vest, rundt Kirkenes og nordover. 1 lyskule i vest over Strømmen. Kl.2.15 bomber v/ Flypl. Flakkild rundt overalt. Delv.mask.gev.ild.
 

440

268

II.

3.23 4.14 Skyet i nord, ellers som ovenfor. Flere fy fra øst i lav høide over Toppen. Flakk og sperreild. Flere bomber i vest og nordvest. (Nær Strømmen og Flypl. Kl.4 bomber Flypl. og vest for Toppen. Flyene for over Toppen mot øst.
 

441

269

III.

19.39 21.17 +5º. V.S.V. lett bris. 1/1 skyd. midd. h., disig Fjern Kanontorden i øst og S.Ø. Lyskule over Petsamo? Kl.20.10 fly over Flypl. Flakkild derfra og fra Toppen.
O.30/9

442

270

I.

19.20 19.30 +6º. S.V. løi, 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.
 

443

271

II.

19.45 19.52   Intet passert.
S. 4/10

444

272

I.

10.52 11.03 +4º. V. løi, næsten Klar. 2 kondensstriper høit i øst. Tyske fly oppe.
 

445

273

II.

11.06 11.15   Intet passert.
 

446

274

III.

19.08 19.25 +3º. Stille, stjerneklart. 3 lyskuler i V. og N.V. ( Strømmen, Flypl. Flydur over Kirkenes og Flypl. Kort fl.ild.
 

447

275

IV.

19.47 20.25   Kl.19.54 3-4 bomber i sjøen v/Sabelskjær. Kl.20.10 bomber i 1.vand. Sterk flakk og mask.gev.ild overalt. Stort lysblink fjernt i øst.
 

448

276

V.

20.35 20.51   Intet passert
 

449

277

VI.

21.49 22.05   2 lyskulerover byen. Bomber i S. nær A.V.L. Flakkild. Flakkild i Salmijærvi.
 

450

278

VII.

22.40 23.10 -2º. Stille, Klar Fly over byen. Bomber nær 1.vand og i vest nær Strømmen. Fl.ild.
 

451

279

VIII.

23.22 23.36   Bomber Flypl. 2 bomber når Holmengråvik.
 

452

280

IX.

23.37 23.51   Bomber i vest (mellem Toppen og Strømmen. Fl.ild.
 

453

281

X.

23.58      
M.5/10         0.22 -3º. S.V.lig stille, Klar. Bomber Flypladsen. Flakkild også fra Toppen mange splinter i verkstaket.
 

454

282

I.

1.09 1.42   3 bomber v/Soldaterbukta. Mulig også bomber v/ 1.vand.
 

455

283

II.

1.50 3.-   Bomber v/ Jakobsnes, på havnen, ved Svartaksla og Langøra. 6 bomber v/ Strandpromenaden (i sjøen) og utenfor Haganes. Voldsom flakk og sperreild. Så vidt vites ingen skade.
 

456

284

III.

3.30 4.13   Bomber på Virgas (syd for byen)
Ti.6/10

457

285

I.

4.35 5.- +2º. S. løi, næsten Klar. Lette skyer i nord. Intet passert.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti. 6/10

458

286

II.

21.55 22.16 +4º. S.S.O. flau, halvklar.midd.høit Flakkild i Petsamo i ca.20 min.
To. 8/10

459

287

I.

2.58 3.10 +3º N.N.V. svak, halvklar.midd.høit Intet passert
 

460

288

II.

3.20 3.34   Intet passert
Fr. 9/10

461

289

I.

8.50 9.02 +1º S ½ O svak. ¾ skyd.midd.høit Intet passert
 

462

290

II.

15.12 15.20   Intet passert
 

463

291

III.

19.39 19.52 +1º. S.S.O. svak. ¾ skyd. Stjerner Lysglimt og lyskule over Petsamo. Lyskastere i virksomhet retn. Fiskerhalvøya.
 

464

292

IV.

21.27 21.39   Intet passert
 

465

293

VI.

23.15 23.34   Intet passert
L. 10/10

466

294

I.

1.11 2.30 -2º S ½ O. svak, næsten Klar. Intet passert Kl.1.30 bomber i vest , v/ Flypl., Aborvand m/ fl.st. 2 lyskuler i vest nær Strømmen. Kl.2.15 drønn i retn. Jarfjord, flere lyskuler i N.O.( ved Korsfjord.
 

467

295

II.

3.34 3.41   Flere glimt i nord. Intet pass v/ Kirkenes.
 

468

296

III.

18.08 18.13   Intet passert
S. 11/10

469

297

I.

13.09 13.15   Bomber Flypl. før flyalarm.
 

470

298

II.

18.35 19.45 0º. S.S.O. lett bris, ½ skyd., stjerner Flere fly Kredser rund byen flere gange. Alm. flakkild. Bomber v/ Flypl. og i vest, mulig også i syd.
 

471

299

III.

20.48 20.58 0º. S.S.O. lett bris, ½ skyd., stjerner Lyskule over Toppen. 1 spr.bombe nær Toppen. Eksploderte ikke..
M.12/10

472

300

I.

10.54 11.06 +1º. S.S.O. lett bris, ¾ skyd.midd.høit 2 fly i stor høide over byen. Ingen flakkild.
Ti.13/10

473

301

I.

17.38 17.59 0º. S.S.O. bris, 1/1 skyd.midd.høit Intet passert
O. 14/10

474

302

I.

15.17 15.19 0º. S.S.O. svak. 1/1 skyd.midd.høit Intet passert
 

475

303

II.

17.- 17.04 0º. S.S.O. svak. 1/1 skyd.midd.høit Intet passert
To.15/10

476

304

I.

11.07 11.20 S. ½ O. løi, 1/1 skyd.midd.høit Intet passert
M. 19/10

477

305

I.

10.03 10.11 +1º N.O. svak, ¾ kett skyd., snebyger Brandrøk fra Flypladsen.
To.29/10

478

306

I.

4.25 4.36 -8º N.V. svak, Klar. Bomber v/ Jarfjord. Skade ukjendt.
 

479

307

II.

14.45 14.59   Intet passert.
Fr.30/10

480

308

I.

11.- 11.15 -12º S.V. svak, Klar. Ett fly over byen mot N.N.V. Flakkild fra Toppen.
 

481

309

II.

11.17 11.28 -12º S.V. svak, Klar. Intet passert.
 

482

310

III.

19.11 19.14 -12º S.V. svak, Klar. Intet passert.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

To. 5/11

483

311

I.

11.42 23.40 -13º. S. flau, Klar. Intet passert.
 

484

312

II.

17.24 17.34 -13º. S. flau, Klar. Intet passert.
 

485

313

III.

18.44 19.05 -15º. S. flau, Klar. Intet passert.
Fr. 6/11

486

314

I.

23.36 23.54 -15º. S. flau, Klar. Drønn i N.V. og N. ( Korsfjord – Russevik.
M.14/11

487

315

I.

4.15 4.48 -23º. V. flau, Klar. Ett fly over byen. 3 lyskuler i øst, nordøst og nord for byen. 1 spr.bombe v/ Klippenvaags hus. 2 mand lettere skrammer. 1 br.bombe nær Mek.Verksted, flere bomber i S.V. (Sandnes?)
 

488

316

II.

18.06 18.19 -19º. N. flau. ⅞ skyd. midd.h., disig Intet passert.
Ti.15/12

489

317

I.

15.55 16.38 -19º. S.V. svak, disig. n. Klar Kort flakkild fra Toppen og Flypl. Bomber nær Flypl. og i vest. ( nær Strømmen.)  3 lyskuler over Toppen.
 

490

318

II.

17.29 17.57 -17º. S.V. svak, disig. n. Klar. Bomber v/ Soldaterbugta. 1 bombe ikke eksplodert. Flere brandbomber derom Kring fundet senere. Brak i retn Flypl. Sterk flakk og mark.gev.ild overalt.
 

491

319

III.

19.01 19.21 -17º. S.V. svak. Svak halvmåne, disig. Bombelignende brak fra Flypl. og i vest. Kort flakkild.
 

492

320

IV.

21.38 22.25 -17º. S.V. svak. 1/1 lett skyd. Svak måne Flydur overalt. Flere brak Flypl., bomber på havnen i N.V. En splint i veggen Toppen 4, 1 ditto gjennem en vindusrute sm. steds. Voldsom flakk og sperreild overalt.
To.17/12

493

321

I.

8.35 8.42 -9º S. svak, disig. Skodde v/ sjøen 1 fly over Pasvikelva m/ nordlig Kurs. Intet pass.
Fr.25/12

494

322

II.

16.50 17.10 0º. V.S.V. Kuling, ½ Klar Intet passert
L. 26/12

495

323

I.

10.45 11.05 -6º S. flau, disig, ½ Klar. Intet passert.
 

496

324

II.

15.13 16.53 -6º S. flau, disig, ½ Klar. Flere fly i V og N.V. Sterk flakkild overalt. 7 gange sterke drønn fra Flypl. og nær Strømmen. Flammeglimt i retn Salmijærvi og Nautsi. Flakkild også der. (granatsplinter.)
S. 27/12

497

325

I.

5.02 5.27 -7º S. flau, Klar. Bomber v/ Flypl. og v/ Ortskommandanturets barakke v/ Kongensgt. Kraftig flakk.
 

498

326

II.

5.30 6.05   Bomber v/ Haganes og havnen. Kristiansens (Småens) hus, Haganes, sterkt skadet. Liten brand. Flere bomber i terrenget rundt K.nes. Brak og ild også på Flypl. Sterk flakk og sperreild.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 7/12

499

327

III.

7.24 7.47 -7º S. flau, Klar. 6 spr.bomber nær Parkveien. Kaptein Tveitens hus sterkt ramponert. Fru Kapt. Tveiten dræpt. Messingslets hus skadet av splinter. Jeremiassens hus v/ Pasvikv. sterkt skadet. Telefonbrudd obs.pladsen og Centralcommandoen. 6 bomber i sjøen v/ exp.kaien. (Hovedkaien) / i alt Konstatert 62 bomber.
 

500

328

IV.

9.02 9.43 -7º. S. løi, Klar, disig. Tyske fly. Intet passert.
M.28/12

501

329

I.

20.37 20.37 -8º. S.V. løi. 1/1 skyd.høit. Stjerner. Spr.bomber mellem Turisthotellet og 1.vand. 2 br.bomber nær Toppen 1. 1 brandbombe i Brikettverket v/ ovn IV. Nær gassindtak. 1 br.bombe v/ Jernbanesporet (Havnesporet ovenf. N.Lager. 2 bomber nær Slippen. 2 eller flere fly, som kom sydostfra. Kraftig flakk og mask.gev.ild. Ingen særlig skade.
 

502

330

II.

20.55 21.11 -8º S.V. løi. Lett skyd .høit, disig, Stjerner Kort flakkild. Flere sus som av br.bomber nær Verket.
 

503

331

III.

21.19 21.48 -8º S.V. løi. Lett skyd .høit, disig, Stjerner Brandbomber nær 1.vand og Kirkenesbekken, likeså nær ekspeditør Andresens hus, Presv. Flere spr.bomber v Soldaterbugta og S.V. over Virgas. Bomber også v/ Flypl. Dur av flere fly i forskjellig høide.
 

504

332

IV.

23      
Ti.29/12         0.33 -8º. S.V. løi, ½ skyd. høit, disig, svak måne Mange fly i forskj. høide. 3 angrep.
1. angrep: Bomber v/ Gymnastiksalen. Brand sm. steds. Bomber i S. og V.
2. angrep: Bomber v/ Parkveien, Haganes, Saga, Flypl.
3. angrep: Bomber v/ Haganes, Losjen og Leirpollbugta.
Div. skade i byen. Vandledningen hos hovedbokholder Helskog brukket. Voldsom flakk og sperreild overalt.
 

505

333

I.

0.48 1.02   Flakkild før flyalarm. Flakkild i retn. Kolosjoki.
 

506

334

II.

1.05 1.35 -7.5º V.S.V. bris ¾ lett skyd. midd. høit disig, få stjerner  
 

507

335

III.

2.05 2.20 -7.5º V.S.V. bris ¾ lett skyd. midd. høit disig, få stjerner Kl. ca 2.03 spr.bomber v/ gamle fotballplads og forskjellige steder i byen og v/ Toppen. Tysk barakke v/ Gymnaskikksalen i brand. Lektor Ivelands hus smadret, Bratås hus ødelagt. I begge opstod brand Kl.6.30. 2 damer dræpt i Peder Andersens hus v/ Prestveien. Vandledningen v/ Helskog skadet. m.m. skade i byen. Flakk-sperreild.
1942 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1942

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

O. 30/12

508

336

I.

5.24 6.06 -11º V.S.V. stiv bris, Klar Kl.5.30 flydur over byen. Sperreild. Bomber nær A.Kjølås m.fl. steder. 1 blindgjænger v/ Kasernen. Flyene ikke mulig å se, men hørte flere.
 

509

337

II.

12.49 12.51 -11º. V.bris, Klar Intet passert
 

510

338

III.

19.30 20.-   Kl.19.35 brak v/ Flypladsen. Flydur i S.V. og N.V. Ett fly m/ østlig Kurs over nordsiden av fjorden av fjorden
To.31/12

511

339

I.

2.17 2.52 -14º. S.V. løi, Klar. Kl.2.27 spr. og br.bomber på Myra nær Storgt. Kr. Sørensens hus brændt ned. Tunge drønn også v/ Flypl. Voldsom fl. og m.g.ild.
 

512

340

II.

3.40 4.30 -17º. S.V. flau, Klar opp, disig horisont Kl.4.- to gange sterke drønn v/ Flypl: Kl.4.20 brak i retn. A.V.L. (eller længere syd.)
 

513

341

III.

4.55 5.30   Kl.5.02 to sterke drønn i retn. Russevik (også kaldt Guldsmedvik.) Like efterpå 2 sterke brak i retn. Ropelv, Jarfjord, også drønn v/ Flypl. samt i vest. Spredt flakkild.
 

514

342

IV.

16.38 16.40 -20º S.V. flau, Klar. Intet passert.
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr. 1/1

515

1

I.

13.51 14.09 -23º. V. Klar opp, frostrøk v/ sjøen. Intet passert.
 

516

2

II.

14.10 14.27 -23º. V. Klar opp, tåket horisont. Intet passert
Fr. 8/1

517

3

I.

11.34 11.47 -20º S. svak, Klar. 6-8 eng. fly i midd. høide over Haganes og fjorden. 6 bomber nær et skib tvers av Haganes. Bomber v/ Prestøya og i sjøen v/ Jakobsnes. 1 skib skadet. D/S Espana" truffet av bombe inde på Langfjorden. Vanlig flakk og m.g. ild.
 

518

4

II.

12.- 12.07 -20º S. svak, Klar. Tyske fly. Intet passert.
 

519

5

III.

16.46 17.23 -20º S. svak, Klar. Nordlys i N. Flydur i N.O. Drønn v/ Jakobsnes. Nytt flakkskyts Prestøya og i S.V. (Hesseng.)
 

520

6

IV.

17.35 18.09 -20º S. svak, Klar. Nordlys i N. Flakkild overalt. Fly i nord. Sperreild.
 

521

7

V.

21.04 21.40   Flydur i N.V. Sperreild. 2 bombesus i N.V.
 

522

8

VI.

22.02 22.41 -21º. S. flau, Klar, nordlys Bomber v/ Flypl. to gange. Sperreild.
S. 10/1

523

9

I.

5.14 5.35 -18º N.V. svak, Klar. Intet passert.
 

524

10

II.

8.44 9.08 -18º N.V. svak. Skyet i N. Intet passert.
 

525

11

III.

11.06 11.15 V flau ½ Klar, disig. Intet passert.
 

526

12

IV.

14.48 15.22 -15º V flau, lett snetykke Få svake stjerner. Fly i O. og N. i ca. 15 min. Fjernet sig mot øst. Spredt fl.ild.
M. 11/1

527

13

I.

17.08 19.30 -19º. S.V. svak, 1/1 lett skyd. mdd.h. disig Intet passert.
 

528

14

II.

19.55 20.05 -19º. S.V. svak, 1/1 lett skyd. mdd.h. disig Intet passert.
 

529

15

III.

21.18 21.48 -17º. Stille. 1/1 skyd.midd.h.,disig. Fly fra S.O. til Flypl. Bomber i S. og i V. (Flypl.) Flyene returnerte over Kirkenes mot øst. 4 bomber syd for Skytterhuset.
O. 13/1

530

16

I.

14.29 14.38 -12º. S. Svak, 1/1 skyd.midd.h., disig. Intet passert.
Fr.15/1

531

17

I.

18.59 19.21 -14º S. svak, vexl.vis lett skyd. høit Fly i N. og O. Rundet Flypl. og for østover. Drønn v/ Russevika.
 

532

18

II.

19.30 20.37 -14º S. svak ½ Klar. Ett fly i N.O., ett i N. Spredt fl.ild. Drønn fra Flypladsen. Flakkild i Petsamo.
 

533

19

III.

21.48 21.29 -14º S. svak, Svak måne. Fly i N. og S. Fjernet sig mot N.O. Bomber (2-3stk) i sjøen i retn. Dynamitthuset. Flakkild.
To.21/1

534

20

I.

15.50 16.- -10º. N. bris, ½ Klar. Fly fra øst nord for byen. Flakkild. Drønn fra Flypladsen.
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

L. 23/1

535

21

I.

23.44   -13º. V. svak, Klar.  
          0.17   Intet passert
S. 24/1

536

22

I.

2.49 5.26 -11.5º S.V. lett bris, Klar. Kl. 3.35 bomber i vest og syd. Fly i vest nordfra. 1 bombe v/ 1.vand. Kl. 3.40 bomber v/ Hælen og v/ lastebåt nær Sabelskjær. KL. 4.- bomber i retn. Svartaksla.
Kl. 4.20 2bomber i land v/ Tømmernes, 1 i land på Reinøya nær Reinøysund
Kl. 5.- fly fra nord over Prestøya. Bomber på fjorden i N.O. 2 bomber i retn. Svartaksla.
Kl. 5.20 3 spr., flere br.bomber i Soldaterbugta, 1 spr.b. i sjøen utpå fjorden.  I alt 7 angrep. Skade ukjendt. Voldsom flakkild overalt.
 

537

23

II.

8.55 9.10 -17º. S. svak, Klar. Kl. 8.55: 4 fly fra N.O. Bomber i sjøen utenfor Haganes
 

538

24

III.

17.10 19.22 -22º. S. løi, Klar. I: 17.40 1 bombe i sjøen tvers av Lastekaien.
II: 18.15 to brak i retn. Oksbåsen og Reinøysund. (Senere meldes 7 bomber v/ Ellinghavn.)
III: 18.50 3-4 bomber nordsiden av Sabelskjær, 2 i N.V. Dampbåt i brand utenfor Jakobsnes. I.Hansens hytte v/ Svartaksla skadet av en spr.bombe. Fly å høre overalt. Mæktig flakkild.
 

539

25

IV.

21.10 21.30 -22º. S. løi, Klar. Kl. 21.30 3 bomber i retn. Oksbåsen, 1 v/ Tømmernes. Sterk fl.ild.
 

540

26

V.

21.51 23.30 -22º. S. løi, Klar. I: Kl.22.30 fly i syd. Flakkild.
II: Kl.22.45 fly fra Flypl. mot byen. Bomber i S.V.
III:Kl.22.54 bomber v/ lastebåt nær Sabelskjær.
IV:Kl.23.20 Fly i N.V. og fra S. over 1.vand. Brak nær 1.vand.
 

541

27

VI.

23.52      
M.25/1         0.47 -23º. S. løi, Klar. Kl. 0.01 drønn i retn Oksbåsen.
Kl. 0.28 bomber v/ Flypladsen. Drønn i nord.
Kl. 0.35 drønn fjernt i N.V. ( Senere meldes av S.Wolmann at en bombe faldt v/ Hareholmen )
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

M. 25/1

542

28

I.

1.05 1.14 -23º. S. løi, Klar. Intet passert.
 

543

29

II.

1.44 2.13   Kl. 2 fly fra S.O. Flakkild.
 

544

30

III.

3.18 4.05 -23º. S. svak, Klar. Kl. 3.43 bomber på havnen. Flakkild.
Fr. 5/2

545

31

I.

16.34 16.44 -13º. S.V. svak, næsten Klar., Stjerner Intet passert. Tyske fly østfra.
 

546

32

II.

18.30 18.47 -13º. S.V. svak, lett overskyet Fly i nord. Intet passert.
O.17/2

547

33

I.

14.02 14.10 -5º. V. flau. ¾ skyd. midd. høit Før flyal. 3 drønn ute i fjorden
 

548

34

II.

16.34 16.45 -8º. S.V. flau. ¾ skyd. midd. høit Intet passert.
 

549

35

III.

21.31 21.52 -11º S. stiv bris, 1/1 skyd.høit, disig Intet passert.
 

550

36

IV.

23.25 23.40 -7º S. kuling, 1/1 skyd. midd. høit Kort flakkild fra Toppen og Prestøya straks. Flere bra Prestøya.
Fr.19/2

551

37

I.

0.44 1.18 -12.5º. V. ½ S. flau, Klar Fly fra nord mot Flypl. Kl. 1 faldt en bombe på fjeldet på Hælen. Noen fl.skut.
 

552

38

II.

1.54 3.14 -12º. V. ½ S. Tilskyende Kl. 2.15 flere lyskuler uti fjorden. 2 spr.bomber Holmengrå – Reinøya. Kl. 2.21 7 bomber i Korsfjordgapet.
 

553

39

III.

18.09 18.41 -16º. V. flau, Klar Fly i N. og S.O. Kort fl.ild. 2 sterke drønn i retn. Kolosjoki.
 

554

40

IV.

21.03 22.37 -20º. S.V. svak, Klar. Tiltakende frostrøk på Bøkfjorden Kl. 21.15 ildglimt i retn SalmijærviKl.
 21.20 5 glimt i retn Jarfjord.
Kl. 21.33 3 lyskuler over havnen og Verket. 5 drønn i retn. Holmengrå.
Kl. 22.05 Spreng og br.bomber i sjøen v/ Lastekaien, også bomber nær fl.stillingene v. for Toppen.
 

555

41

V.

23.53      
L. 20/2         0.44 -20º. S.V. svak, Klar Frosttåke i Bøkfjord. Kl. 0.35 br.bomber bak sliglageret vest for Sep.verket, i sjøen tvers av Lastekaien og vest for Lokomotivstalden. Ingen skade.
 

556

42

I.

1.49 2.50 -21º. S.V. flau, Klar opp, skyet i V. og N.V. Frostrøk sjøen Fly fra nord over byen. Kort fl.ild. Sus av bomber? i vest.
S. 21/2

557

43

I.

7.09 7.21 -9º. N.V. løi, Klar Intet pass. Flere tyske fly.
 

558

44

II.

10.07 10.25   Intet pass. (Kl. 10.47 3 brak og litt skyting på Flypl.
 

559

45

III.

18.05 18.20   Fly i øst. Sus som av bomber i retn Sabelskjær. Hørte ingen detonasjoner. Kort flakkild.
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 21/2

560

250

IV.

19. 19.20 -8º N.V. svak, 1/1 skyd. midd. høit 4 lyskuler over byen, 1 over Prestøya. Mange brandbomber på havnen og Strandpromenaden. Flakk og mask.gev.ild.
 

561

47

V.

19.27 19.38 -8º N.V. svak, 1/1 skyd. midd. høit Br. og spr.bomber på havnen like efter flyal. 2 fly i stor høide. Fl.ild.
Ti.23/2

562

48

I.

20.48 21.19 -14º. S.V. svak, disig, svak måne Ett fly fra N.O. mot Flypl. Returnerte derfra mot N.O. 7 sterke detonasjoner v/ Flypl.  Brak også i vest.
 

563

49

II.

21.39 22.55 -13º. S.V. lett bris, disig. Fly fra N.O. 2 lysglimt v/ Reinøya. Spredt fl.ild. Noen brak vest for Toppen.
 

564

50

III.

23.05 23.37 -12º. S.V. lett bris disig, noen stjerner Ett fly fra N.O. mot byen. Delvis fl.ild. Kl.23.20 fl.ild overalt. Mulig br. og spr.bomber vest for Toppen.
To.25/2

565

51

I.

17.10 17.39 -5º. V. bris, næsten Klar. Lav skodde i N og O. Intet passert.
S. 28/2

566

52

I.

11.35 11.59 -10º S. svak, Klar. Intet passert.
 

567

53

II.

19. 19.10 -13º. S. flau, 1/1 skyd. høit, disig. Kl. 11.34 flakkild. 2 fly over byen.
Ti. 2/3

568

54

I.

2.55 3.06 -12º. S. flau, Klar. Intet passert.
Fr. 5/3

569

55

I.

13.35 13.44 -12º. S. flau, Klar. Intet passert.
O. 10/3

570

56

I.

8.45 8.55 -11º S. svak, Klar. Kl. 8.43 Kort fl.ild fra Toppen.
Fr.12/3

571

57

I.

20.16 20.53 -12º. N.V. bris, Klar. Fly fra N.O. mot byen. Kort fl.ild fra Toppen og Prestøya.
 

572

58

II.

22.05 22.29 -13º. V. bris. Klar opp., disig horisont. Fly fra N og O. Begge fjernet sig igjen. Fl.ild v/ Petsamo.
S. 14/3

573

59

I.

20.04 20.20 -2.5º V. løi, næsten Klar. Tilskyende måne i V. Fly fra N.O. Bomber i retn. Prestøya. 3 bomber v/ sandtaket syd for Saga.
L. 3 /4

574

60

I.

22.07 22.18 -10º. N.V. løi, Klar. Intet passert her. Fl.ild nær Salmijærvi.
M. 5/4

575

61

I.

23.51      
Ti. 6/4         0.22 -2º. V.S.V. svak, Klar, nordlys. Fly fra øst mot byen. Spr.bomber v/ Prestøya og i sjøen v/ Pumphuskaien. Så vidt opfattet 5 bomber v/ Jakobsnes,
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 11/4

576

62

I.

23.37 23.59 -6º. N.V. svak, Klar. Nordlys i N. Fly fra N.O. Kort flakkild fra Toppen – Prestøya. Brandbomber i sjøen v/ Jakobsnes.
Ti. 13/4

-

-

  - -   Inddeling i divisjonsdistrikter.
S. 25/4

577

63

I.

19.17 19.27 +3º. V. flau, ½ Klar. Flydur fjernt i nord. Igjen skyting.
 

578

64

II.

23.35 23.44 -1º. S.V., næsten stille, Klar. Intet passert.
Fr.30/4

579

65

I.

8.37 8.45 -2º. V. løi, Klar. Fly over og skyting fra Flypl. 2 skut fra Toppen. Flyet gikk østover.
M. 7/6

580

66

I.

22.31 22.44 +8º. S.V. næsten stille. ¾ lettskyd. høit Intet passert.
L. 12/6

581

67

I.

19.26 19.46 +7º. O. løi, næsten Klar. Intet passert.
S. 4/7

582

68

I.

22.25 22.42 +3º O. svak. 1/1 lett skyd midd. høit Intet passert.
L. 14/8

583

69

I.

17.48 18.23 +15º. S.O. lett bris, næsten Klar. 5 fly fra N. mot S.O. over Jakobsnes. Efterpå 2 eller 3 fly. Flakkild fra K.nes og Prestøya. Luftkamp m/ mask.gev.ild midd. høit mellem jakobsnes og Jarfjord.
S. 15/8

584

70

I.

17.47 18.- +15º. S. flau. ¾ skyd. midd. høit Intet passert
To.19/8

585

71

I.

1.45 2.13   Intet passert.
S. 22/8

586

72

I.

12.43 12.44   Intet passert.
L. 11/9

587

73

I.

15.50 16.- +12º. Stille, ⅞ skyd. høit. sol. Intet passert.
 

588

74

II.

23.45      
          0.07 +8º. S.V. flau, 1/1 skyd. midd. høit sol. Hørte spraking i luften retn. Flypl.
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti.14/9 589 75 I. 21.03   +6°.S.V. flau,stjerneklar, måne, Nordlys i N. I:  Kl.21.25 fly i nord.Flakkild.
II: Kl.23.10 fly fra nord mot byen.Flakkild.
III:Kl.23.40 fly fra nord.Fl.ild fra K.nes. og Flypladsen
O.15/9         0.10
 

590

76

I.

0.24 2.49 +7º. Stille, ¾ skyd. høit, stjerner. I. Kl. 0.27 fly i nord. Kort flakkild.
II. Kl. 1.- fly i nord. Kort flakkild.
III. Kl. 1.06 bomber på østsiden av Hælen, flere v/ Jakobsnes. Sperreild. 4 spr.bomber på Reinøya nær Mathisens hus. 1 spr.bombe nær Dynamitthuset. Lyskastere fra Storhaugen og Soldaterbugta.Kl. 2.27 flakk og mask.gev.ild rettet mot øst. Kl. 2.43 flakkild i syd. (Nautsi.)
O. 15/9

591

77

II.

3.06 3.14 +6º. S.V. flau, 1/1 skyd. høit Intet passert.
 

592

78

III.

3.42 3.55 +6º. S.V. svak, 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.

593

79

IV.

21.04 22.29 +10º. S. bris, 1/1 skyd. høit I: Kl. 21.30 fly i nord. Flakkild K.nes og Flypl.

II: Kl. 22.07 fly over Toppen. Kraftig sperreild. Bomber på Havnen.

III: Kl. 22.13 fly fra syd over Toppen. Sperreild, lyskastere. 3 bomber v/ Skytterhusveien v/ 1.vand, samt bomber vest for Toppen Skade ukjendt.

 

594

80

V.

22.46 22.56 +10º S. lett bris. 1/1 skyd. høit Flydur i øst og syk. Intet passert.
 

595

81

  23.55   +10º. S.V. lett bris, 1/1 skyd. midd. høit Flydur i S.S.O. Brak i retn. syd – Prestøya. Kort flakkild.
To.16/9         0.11    
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

To.16/9

596

82

I.

0.25 0.51 +10º. S.V., lett bris, 1/1 skyd. høit Kl. 0.30: Fly fra nord mot Kirkenes. Sperreild.
Kl. 0.35: Bomber (spr.b.) v/ Toppen 1. Huset skadet. 3 spr.b. 20-30 m. fra huset. Alle vinduer i Holts leilighet knust. Bombekraterne 5 m. i diameter. Hørte bare ett fly.
 

597

83

II.

1.30 3.48 +10º. S.V., lett bris, 1/1 skyd. høit Svak måne Få stjerner I: Kl. 1.41: Flakkild. Fly i N.O. Kl. 2.05 Sperreild.
II. Kl. 2.28: 3 spr.bomber på Reinøya nær Hallonens hus, straks efter 3 br.bomber.
III. Kl. 2.40: 3 svære ildsøiler vest for Fyret, Holmengrå.
Kl. 2.44: Flakkild fra Flypl. Noen brak sm.steds. 1 ildsøile i retn. Petsamo.
Kl. 2.48: Bomber i Soldaterbugta. Opstod brand.
Kl. 3.10: Fly over Toppen. Sterk fl.ild.
Kl. 3.34 Fly mot byen fra N.O. Voldsom sperreild. Lyskastere
Kl. 3.36 Bomber v/ Flyoladsen.
Senere meldt: 4 brandbomber i Reiøysund v/ Henrik Fredriksens hus. 3-4 br. og spr.bomber i Ropelv nær Smokks huse. Flere bomber v/ båter mellem Reiøya og Hælen.
L. 18/9

598

84

I.

11.58 12.17 +12º. V.S.V. løi, næsten Klar. Intet passert.
 

599

85

II.

15.20 15.29 +11.5º V.S.V. svak. ½ skyd. høit Intet passert.
M.27/9

600

86

I.

6.16 6.54 +1º. N.V. flau, 1/1 skyd.midd.høit Intet passert.
S. 17/10

601

87

I.

12.56 13.01 +4º. S.V. svak, næsten Klar, disig høit Spredt fl.ild fra K.nes. Kl.12.54 tre kond.striper over Flypl. Fl.ild derfra. Lysglimt ute i fjorden.
To.28/10

602

88

I.

21.42 21.49 +9º. S. flau, Klar, disig, nordlys Kl.21.40 spredt fl.ild fra Prestøya og utover fjorden (skib.) Straks efter Kort fl.ild fra Toppen og Prestøya.
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

O. 3/11

603

89

I.

13.09 13.32 0º. S.V. svak (N.V. høit) ½ Klar, disig. 16 fly fra N.V. over byen mot S.O. Flyenes høide angitt til 2000 m.
Kl.13.10 1 bombe i sjøen v/ Soldaterbugta., 4 bomber i terrenget nær Svartaksla.
Senere meldt: 21 fly. 16 bomber syd for Jakobsnes. I Kjelbottens hus alle vinduer Knust., I Vibes hus en del vinduer ødelagt. Dessuten en bombe nær en oljetank v/ Jakobsnes.
To.25/11

604

90

I.

8.25 9.05 -4º. S.S.V. svak, 1/1 tyndt skyd. høit disig. Hørte fly i N.N.V. som Kredset nær Flypl. Kl 8.37: 9 brak vest for og nær Flypl. 3 fly kom fra Flypl. over byen og for mot ost. Alm. flakkild. Skade ukjent.
 

605

91

II.

17.57 18.20 -4º. S. svak. 1/1 skyd. høit, disig. Intet passert.
 

606

92

III.

18.34 18.57 -4º. S. svak. 1/1 skyd. høit, disig.
Nordlysbånd i N.V. – N.O.
Kl.18.38 fly i nord og flakkild. 8-10 lyskastere i funksjon.
Kl.18.40: Atter fl.ild. Flyduren ebbet ut i retn. Ropelv.
S. 28/11

607

93

I.

17.53 18.13 -18º. S.V. svak, Klar. Frostdis lavt over sjøen Kl.17.50: Fl.ild i retn. Kolosjoki og Nautsi. 5 lyskastere fra Nautsi, 2 fra Kolosjoki. Fl.ild der hele tiden. Intet pass. Kirkenes
 

608

94

II.

19.13 19.17 -18º. S.V. svak, Klar. Frostdis lavt over sjøen svakt nordlys Intet passert.
 

609

95

III.

19.13 19.17 -18º. S.V. svak, Klar. Frostdis lavt over sjøen Kl.18.35 flydur i S.V. og over Flypl.. Ingen skyting.
 

610

96

IV.

22.05 22.34 -20º. S.V. svak, Klar, svakt nordlys. Frostdis i N og N.O. Kl.22.10 fly i N.V. Kl.22.11 Kort fl.ild Flypl. Kl.22.31 granatsplinter i luften i retn. Sandnes. 5 lyskastere i virksomhet. Fl.ild i retn. Nautsi.
 

611

97

V.

22.41 22.55 -20º. S.V. svak, Klar, svakt nordlys. Frostdis i N og N.O. Intet passert.
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S.28/11

612

98

VI.

23.05 23.12 -18º V. næsten stille 1/1 tåkedekke høit Flydur i vest før flyalarm. Ett fly fra vest to gange over byen. Ingen skyting.
O. 1/12

613

99

I.

12.58 13.04 -17º. V.S.V. svak, Klar. Frosttåke over Pasvikelva og sjøen Intet passert. (Kl.13.02 kom ett tysk fly fra syd.)
 

614

100

II.

21.44 21.54 -18º. Stille, Klar, nordlys Frosttåke v/ sjøen Intet passer.
To.2/12

615

101

I.

9.37 9.55 -21.5º S.V. svak, Klar. Frostrøk v/ sjøen Kl. 9.42 3 fly i vest. Brak v/ Strømmen. Flakkild. Flyene kom fra Flypl. over Kirkenes` havn og Jakobsnes på tur østover.
 

616

102

II.

15.43 15.55 -17º. S.V. svak, Klar. Frostrøk v/ sjøen Kl.15.45 flydur i N. Intet passert.
 

617

103

III.

17.02 17.47 -17º. S.V. svak, Klar. Kl.16.52 to lyskuler vest for Verket. Fikk ikke telefonforbidelse m/ noen av luftvernchefene.Kl.17. brak fra Flypl.
Kl.17.07 likeså. Kort flakkild.
 

618

104

IV.

18.36 18.54 -17º. S.V. svak, Klar. Kl.17.07 Kort fl.ild fra K.nes og Flypl. Brak i retn. Flypl. og Strømmen
 

619

105

V.

20.55 21.50 -16º S.V. svak, Klar. Nordlys i N.V og N.O. Kl.20.21 Brak i vest. 13 lyskastere (ty.) over byen.
Kl.20.55 Flydur i retn. Flypl. 2 lyskuler over Toppen. Drev over havnen i lav høide. Flakkild.
Kl.21.03 Brak i S.V. og Flypl. 14 lyskastere over Toppen. Sterk fl.ild.
Kl.21.13 Brak i vest og Flypl. Flere bomber vest for Sandnes. Skade ukjendt.
Fr.3/12

620

106

I.

0.23 1.- -11º. S. løi, snetykke. (1/1 skyd.) Fly i S.V. straks.
Kl. 0.35: Sterkt drønn på Flypl.
Kl. 0.38: Mange lyskastere fra K.nes og omegn.Kl. 0.45: Brak fjernt i nord. Fly over Toppen. Kraftig flakk.
Kl. 0.47: 3 sterke brak v/ Flypl. Flydur i N.V.
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti. 14/12

621

107

I.

17.50 18.30 -6º. N.V. svak, ¾ lett skyd. høit Delv. svak måne Kl.17.59 ildglimt i S. i ca. 3 min. Kl.18.04 likeså. (Nautsi?)
To.16/12

622

108

I.

20.55 20.57 -1.5º. S.V. svak. 1/1 skyd.høit, disig Intet passert.
To.23/12

623

109

I.

16.50 18.52 -5º. S.V. løi, 1/1 skyd., disig. Kl.17.05: Fly fra N. Kl.17.20 Almindelig flakkild.
Kl.17.50: Fly fra N. Kl.17.53 Almindelig flakkild.
Kl.17.53: Bombebrak i N. (Korsfjord ellerLeirpollen.) Kl.18.25 Flydur i N.N.O.
Kl.18.26: Bombesus i retn. Flypl. (Sandsynl.vis på fjeldet tvers av Slamrenden.
Kl.18.50 Flydur i N. Kort fl.ild.
 

624

110

II.

19.42 20.32 -4º. S.V. bris, 1/1 skyd.midd.h.,disig Ingen skyting fra Kirkenes. Ca ½ min. før flyal. 2 detonasjoner v/ Flypl. Derpå en svær lysning sm. steds. (Formodentlig lyskuler som faldt ned på marken.) Lyste i 2 min.
 

625

112

III.

20.50 22.02 -3.5º. S.V. bris, 1/1 skyd. midd.h., disig Intet passert.
Ti. 28/12

626

113

I.

16.05 17.06 -3º. V.S.V. lett bris, Klar. Kl.16.34 fly fra nord. Slapp ut 4 røde lyskuler to gange.
Kl.16.52 Ett fly fra N. mot Prestøya. Kort m.g.ild fra havnen.
 

627

113

II.

18.- 19.30 -4.5º. V.S.V. lett bris, Klar. Kl.18.10: Fly i N. og S. Flakkild, lyskastere. Kl.18.14 brak i vest (Strømmen)
Kl.18.24: Lyskastere i S.S.O.
Kl.18.25: Flakkild i Nautsi i 10 min. Kort fl.ild fra Kolosjoki. Granatsplinter i retn. Grupen.
Kl.21.08: Fly fra nord over Toppen. Slapp ut røde og hvite lys.
 

628

114

III.

20.27 20.52 -5.5º S.V. svak, Klar, disig. Kl.20.07: Flakkild fra Kolosjoki. Kl.20.40: Svak flydur i N.O. Intet pass.
1943 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1943

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti.28/12

629

115

IV.

21.13 22.14 -4.5º. S.V. stiv bris, Klar, disig Tilskyende Kl.21.50 Kl.21.17: Fl.ild fra Kolosjoki. Kl.21.25: Fl.ild og lyskastere fra Prestøya
Kl.21.33: 1 lyskule i retn. Jarfjord. Ett kraftig brak i retn Elvenes.
Kl.21.40: Fly høit i S.O. Fløi over Toppen. Alm. flakkild, mange lyskastere over byen.
Kl.21.41 tre ell. flere bomber v/ Svartaksla.
 

630

116

V.

23.54      
O.29/12         0.07 -4º. S.V. bris, 1/1 skyd.lavt. Snetykke Intet passert.
               
1944  

1944

         
O. 5/1

631

1

I.

20.31 21.50 -21.5º. S.V. flau, Klar, måne Frostrøk v/ sjøen Kl.20.41: Fly i N.N.V. Kort fl.ild fra Toppen og Prestøya.
Kl.20.43: Bomber i vest (mellem Strømmen og Toppen.)
Kl.20.45: Fly i nord. Lyskastere.
Kl.20.51: Fly fra nord. Kort fl.ild., lyskastere.
Kl.20.55: Fly fra N.N.V. Fl.ild. Bomber i retn. Flypl. Kl.21.03 likeså, samt brak på fjorden mellem Strømmen og Lastekaien.Lyskule over fjorden i retn. Flypl. Sluknet Kl.21.31.
  632 2   20.31     Kl.23.42: Bomber i Soldaterbugta, på havnen  og
             v/Haganes. Fly fra S.O. over byen.
             Kraftig flakk. Kl.23.50 atter fl.ild
             Fly i øst og syd
Kl.23.57: En lyskule over havnen 6 spr.bomber i ett
             raus: Nedslag v/Kasernen, Haganes,
             Svartaksla.(Mulig adskillig flere bomber.)
             Kolossal flakk og sperreild overalt
Kl. 0.02:  Spr.bomber i S.O., v/Soldaterbugta,
             Parkveien og havnen. Helskogs og
             J.Kjølas`s hus skadet. Helskogs hus
             mange splinter.)
Kl. 0.05: 5 bomber på Hælen, noen i sjøen og på
             land v/Jakobsnes. Også i retn Elvenes
             bombedrønn.
Kl. 0.22: 5 brak i retn.Salmijærvi. Under angrepene
            fly i N, i O. i S.O. og i S. på  samme tid.
            (Etterpå konstatert også mange
            brandbomber.) Fl.ilden m/al slags skyts
            voldsom, øredøvende.
          0.45 -22°.S.V.flau,Klar. Tåke v/sjøen
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

To. 6/1

633

3

I.

1.05 1.18 -21.5º. S.V. flau, Klar. Skydotter i vest Kl. 1.18: Fl.ild fra Salmijærvi. Ellers intet passert.
To.13/1

634

4

I.

18.28 18.50 -15º. S.V. flau, Klar. Svakt nordlys. Intet passert.
To.20/1

635

5

I.

16.02 18.15 -11º. S. flau, Klar. Fly i vest straks.
Kl.16.22: Fly fra S.V. og spr.bomber på Toppen nær banemesterboligen. Fl.ild.
Kl.16.10 Kort fl.ild, lyskastere over byen.
Kl.16.23: Br.bomber v/ gamle lægebolig. Påfølgende brand i en barakke.
Kl.16.29 flakkild. Fly over byen.
Kl.16.32: Bomber på Haganes. En lyskule over Toppen4. Bomber v/ Toppen 1.,v/ Knusverket, Øvre Vekt, på havnen, i jernbanesporet v/ Lok.stalden.
Sporet oprevet. 2 spr.bomber v/ Venteværelset. 2 i 1.vand, en v/ jernb.sporet øst for Toppen 4 (Kaisporet)
Kl.16.35: 4 lyskuler over byen. Flyene kom fra N. Kl.16.37: Brandbomber v/ Kranmester Pedersens hus (Carl Lundhsgt.) Huset i brand.
Voldsom fl. og sperreild.
Kl.16.42: Bomber ovenfor (østfor) og v/ Jakobsnes.
Kl.17.03: Lyskule over Toppen 4. Noen fl.skut.
Kl.17.20: Lyskule over Jakobsnes, Kl.17.38 likeså.
Senere konstatert: 1 br.bombe gjennem Hansen Stangnes` hus. Indholdet faldt ut av bomben og brandt på marmen. 1 br.bombe gjennem Solems hus. Ikke eksplodert. 1 br.bombe gjennem Jakolas leilighet. Ikke eksplodert. Flyene i middels høide (6-800 m.) Mistet blyanten og hentet en ny hvorved en del observasjoner gikk tapt.
 

636

6

II.

18.35 21.50 -12.5º S. flau, Klar. Vexelv. Nordlys Kl.18.45: Kort fl.ild. Fly i retn. Flypl. Lyskastere i virksomhet.
Kl.19.10: Kort fl.ild.
Kl.19.15 fly fra N. Atter fl.ild.
Kl.19.15: 4 spr. og noen br.bomber på fjeldet syd for Turisthotellet.
Kl.19.21: Kort fl.ild. Atter 3 bomber på førstnevnte sted.
Kl.19.51: Fly i nord. Bomber v/ Soldaterbugta
Kl.19.28: 6 spr. og br.bomber nær Christensens hus og Turisthotellet, også brak i retn. Skytterhuset.
Kl.20 : Fly fra øst. En lyskule over byen.
Kl.20.32: Fl.ild. Fly i S.V. Bomber i sjøen v/ Lastekaien. Lyskastere. Drønn Flypl.
Kl.21.11: Fly fra nord. Fl.ild. Lyskastere. 1 lyskule over Havnen.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr.21/1

637

7

I.

16.03 17.01 -13. S.S.V. flau, Klar. Lav frostrøk på Pasvikelva. Kl.16.13: Fly i N.V. Sterk flakkild fra Flypl., like efter overalt. Drønn fra Flypl.
Kl.16.15: En lyskule over Toppen. Fl.ild.
Kl.16.17: Bomber v/ Sabelskjær. Noen fl.skut fra Toppen og Prestøya.
Kl.16.20: Lyskule like på østsiden av Hælen. Fl.ild overalt.
Kl.16.31: Mange bomber v/ Toppen, (måske en på Myra) vest for Verket. Jernbanesporet skadet v Verket. (havnesporet) En tysk barakke v/ Kontrollen skadet. I kontrollen vinduer ødelagt. (I alt 3 bomber).
Nær tank I og III spr.bombe. Mellem Dampcentralen og Ø.Vekt en bombe.
1 spr.b. v/ Verksindgangen, 3-4 nede mot veggen. Vinduene knust. små brandbomber i alle retninger. Noen av dem faldt ned ca 400m. fra nedslagsstedet. 3 stk. faldt nær Christensens hus nordom Turisthotellet. Så vidt opfattet også vanlige brandbomber (termitt) sluppet ned under dette angrep. Flyene middels høit.
 

638

8

II.

18.05 18.20 -13º. S.S.V. flau, Klar, disig. Lav tåke i N. og O. Kl.18.08: Fly i N.V. Heftig fl.ild fra Flypl., Toppen og Prestøya. Lyskastere. Flyet for over byen. Brak i vest.
 

639

9

III.

18.44 20.04 -13º. S.V. svak, Klar. Disig i N og O. Kl.18.45: Flydur i S.S.V., Kl.19.15 fly fra N. Fl.ild fra Prestøya, lyskastere. Flyene svingte mot øst.
Kl.19.13: Sterk fl.ild overalt. Flydur i nord, lyskastere.
Kl.19.20: Fly fra nord. Gjorde en runde over Verket og byen i midd. høide.Fl.ild, lyskastere.
Kl.19.21: Bomber i sjøen utenfor Haganes.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr.21/1

639

9

III.

      Kl.19.23: Fly i S.O. og O. Bomber nær Prestøya. 1 blindgjænger i sjøen. Brak også vest for Toppen.
Kl.19.30: Flydur i N.V. Kl.19.34 fl.ild rettet mot vest. Lyskastere.
Kl.19.37: Fly fra nord passerte i midd. høide over Pasvikelva. Flakkild.Bomber i sjøen utenfor Haganes.
Kl.19.41: Fly fra S.V. Fl.ild over byen.
Kl.19.42: Bomber på havnen. Hørte mindst 2.stk. i luften.
Kl.19.45: Fly i syd. Stille. Flyene ikke særlig høit (1500-2000 m)
 

640

10

IV.

22.14 23.21 -12º. S. løi, Kl. disig. Svak skybanke i N. og O. Kl.22.16: En lyskule over havnen. Svak flydur i N.O.
Kl.22.38: Fl.ild i Petsamo.
Kl.22.39: 2 lyskuler over sjøen v/ Hælen. Dalte ned mot Ropelv.
Kl.22.40: Fly i nord.
Kl.22.41 fl.ild. Lyskastere rettet mot nord.
Kl.22.42: Bomber i sjøen utenfor Haganes. Sandsynlv. brandbomber. Kraftig fl.ild fra Toppen og Prestøya.
Kl.22.53: Fly fra nord. Lyskule over Svartaksla.Fl.ild, lyskastere.
Kl.22.56: Bomber i sjøen midtfjords tvers av Haganes.
Kl.23. : Fly i S.O. Spredt fl.ild.
Kl.23.01: 3 bomber eller flere på fjeldet v/ Virgas. Fl.ild.
Kl.23.04: 3-4 bomber nedenfor (nordfor) Kirkenes. Ingen fl.ild.
L. 22/1

641

11

I.

0.45 2. -9.5º S.S.V. lett bris, disig. Svake stjerner. Svak skybanke i N. og O. Kl. 1. : Fl.ild i Salmijærvi. Lyskastere derfra mot K.nes.
Kl. 1.13: Fl.ild i Petsamo. Kl. 1.20 fl.ild og lysk. fra Salmijærvi.
Kl. 1.20: Lys efter sjøen øst for Hælen.
Kl. 1.36: Fl.ild fra Salmijærvi. Kl. 1.42 fly i retn. Flypl.
Kl. 1.43: Bomber i N.V. (Dynamitthuset). Fl.ild fra K.nes og Flypl.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

L. 22/1

642

12

II.

16.07 16.55 -8º S. lett bris, ½ Klar, disig. Svake stjerner. Intet passert.
To.27/1

643

13

I.

16.38 16.50 .11º. S.S.V. svak, 1/1 skyd. i N. disig opp. svake stjerner Kl.16.40 Fly i N.N.V. Fl.ild K.nes, Prestøya. Lyskastere Flyene for over byen mot S.S.O.
 

644

14

II.

21.14 21.27 -8º. S. løi. 1/1 lett skyd. høit.

2 stjerner

Intet passert.
Fr.28/1

645

15

I.

0.07 0.44 -7º. S. lett bris, disig. Svake stjerner Kl. 0.12 Fl.ild i Kolosjoki. Kl. 0.14: Lyskule i S.S.O. (Kolosjoki)
Kl. 0.16: Fly i nord mot Jakobsnes. Kort fl.ild fra K.nes og Prestøya. Lyskastere.
Kl. 0.18: Br.bomber øst for JAKOBSNES. 0.19 fl.ild i Kolosjoki, 0.21 i Petsamo.
Kl. 0.28: Fl.ild fra Prestøya. Lyskastere. Fly også fra N.O.
Kl. 0.35 og 0.40 fl.ild fra Petsamo.
L. 29/1

646

16

I.

16.38 17.20 -9º. S.V. svak, Klar. Nymåne i V.S.V. Kl.16.54: Fly i N.V. Kort fl.ild fra Flypl. og Toppen. Lyskastere rettet mot V.

Kl.17. Fly i N.V. Kl.17.11 to glimt nær Petsamo. Noen brak fra Flypl.

 

647

17

II.

18.25 20.17 -7.5º - 9º S.V. løi, disig, tilskyende vexelv. svakt nordlys svakt skyet i V. og N. Kl.18.37: Fl.ild i Petsamo. 18.40 svak flydur i nord.
Kl.18.59: Flydur i N.N.O. Lyskule i sm. rettning. Ett fl.skut fra Toppen.
Kl.19.01: Fl.ild fra Prestøya, dernest fra Toppen.
Kl.19.03: Bomber i retn. Flypl. To lyskuler over Strømmen
Kl.19.05: Sterkere fl.ild fra Toppen. Lyskulene driver mot byen.
Kl.19.06: Mange bomber i N.V. og V. for Toppen. Lyskastere.
Kl.19.08: Fortsatt fl.ild rettet mot vest. Bomber i N.V. – Flypl. – Strømmen vest for Toppen.
Kl.19.10: Lyskule m/ synlig skjerm over havnen, flere over fjorden i N. Sluknet straks. 19.14 lyskule m/ synlig skjerm over Jakobsnes.
Kl.19.12: Bomber v/ Flypl og i N.V. Fl.ild.
Kl.19.56 Kort fl.ild i Kolosjoki
Kl.20.05: 2 lyskuler fjernt i syd. Svak flydur sm. steds fra.
Kl.20.13: Fl.ild i Petsamo.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

L. 29/1

648

18

III.

21.08 23.13 -10.5º S.V. svak, stj.Klar. Svakt nordlys Kl.21.09: Fly i N.N.V. mot Flypl. Fl.ild derfra. 1 bombe i retn. Flypl. Flydurengår mot øst. 22.10 Kort fl.ild i Petsamo. 22.36 likeså.
Kl.22.32 Fly fra N.N.V. mot Flypl. Kl.22.36 lyskastere over byen. Fl.ild fra Toppen.
Kl.22.40: Bomber vest for Toppen, samtidig brak fra Flypl.
Kl.22.43: 2 lyskuler vest for Toppen, samtidig brak fra Flypl.
Kl.22.46: 1 granat gjennem bunkeren. Observatøren ikke skadet.
Kl.22.50: Fly i syd. Lyskastere, enkelt skut.Kl.23.04: Brand på Flypl.
M. 31/1

649

19

I.

18.07 18.44 -11º. S.S.V. svak., Stj. Klar. Svakt nordlys i N. Nymåne i S.V. Kl.18.08: Flydur i V. 18.36 tre glimt nord for Tømmernes
Kl.18.36: Fly fra Syd over byen. Sandsynl.vis tyske fly.
S. 6/2

650

20

I.

18.02 18.17 -16º. S.V. flau, 1/1 skyd. (snesk.) disig Intet passert
 

651

21

II.

18.07 18.44 -14º. S.V. flau 1/1 skyd. høit. Svak måne Intet passert.
To.10/2

652

22

I.

17.45 18.24 -7º. V. svak, ¾ lett skyd. Få stjerner Glimtvis måne. Kl.18.02: Fly i vest og fra syd. Kort fl.ild i vest. Flyene drog mot N.V.
 

653

23

II.

18.48 19.01 -9º. V. svak, ½ Kl., måneskinn. Delvis nordlys Kl.18.49: Flakkild, lyskastere. Bomber v/ Haganes, hvor en "blindgjænger", samt v/ Sabelskjær.
 

654

24

III.

19.08 21.06 -8º. V. flau, Stj. Klar, måne, nordlys Kl.19.24: Flydur fjernt i nord. Kl.19.30 Fl.ild fra Flypl., lyskastere over byen.
Kl.19.31: Bomber v/ Flypl.
Kl.19.32: Fl.ild fra Prestøya og Kirkenes. Lyskastere over byen.
Kl.19.44: Fly mot byen fra N.V. Lyskastere. Bomber i retn. Strømmen.
Kl.20.03: Fly mot byen fra N.N.O. Kl.20.09: Fly i vest. Kort fl.ild., lysk.
Kl.20.53: Fly i N.V. Fl.ild fra Toppen. Brak i retn. Flypl. og Strømmen.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

To.10/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr.11/2

655

25

IV.

22.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.11

-11º. V.N.V, flau Stj. Klar, måneskinn Kl.23.09: Fly i nord. Kl.23.02 fl.ild og drønn fra Flypl.
Kl.23.15: Fly i vest. Lyskastere. Fl.ild fra K.nes. Fly fra vest mot byen.
Kl.23.30: Fly i N.V. Bombebrak i vest.
Kl.23.31 bomber i N.V. Flere fly.
Kl.23.34: Bomber i retn. Dampcentralen.
Kl.23.37: Bomber i Soldaterbugta og samtidig vest for Toppen.
Kl.23.40: Fly mot byen fra nord. Fl.ild., lyskastere. Kort fl.ild fra Petsamo.
Kl.23.42: Spr. og br.bomber på Storhaugen, Soldaterbugta og mellem Prestøya og Haganes.
Kl.23.46: Fly fra N. Fl.ild , lysk.
Kl.23.47: *"Molotovgryte" nær Kirkenesbekken. * Stor bombe som spytter ut mangesmå br.bomber. Straks efter A/S Sydvarangers Kontorbygning i brand. Brændte totalt ned.
Kl.23.55: Fly fra N. mot byen. Fl.ild, lyskastere. Bomber i retn. Jakobsnes og på Storhaugen.
Senere Konstatert:
Fru Langseth dræpt i Kontorbygningens kjelder.
Bl.a. skadede hus: Frelsesarmeen, Tømmerstøls hus, vognmann Hans Nilsens, vognm. Eriksens to hus, Ortskomm.turet (hvor Helfjeld bodde før), samt flere hus utover Haganes.
 

656

26

I.

2.35 3.30 -10º. S.V. svak, stj.Klar, måneskinn Kl. 2.38: Fly fra nord mot byen. Fl.ild og lysk. fra Kirkenes.
Kl. 2.41: 2-3 spr.bomber v/ Haganes. Fly også i N.N.V. Flakkild fra K.nes og Prestøya.
Kl. 3.06: Bomber i retn. Svartaksla. Hørte sus av flere bomber, men så ikke nedslagfeltet bak Storhaugen.
Kl. 3.09: Fly i N.V. Kort fl.ild fra K.nes. Lyskastere.
Kl. 3.10: "Molotovgryte" v/ Haganes og Sold.bugta. Små br.bomber slynget langtutover i alle retninger. En av dem faldt på gamle Fotballplass, en ovenforing. Bjørnebys hus.
S. 13/2

657

27

I.

16.27 16.40 -9º. S. svak, 1/1 lett skyd. høit. Stjerner. N.V. svak høit i skylaget. Kl.16.28 Mask.gev.ild rettet mot nord (fra båter på fjorden) Voldsom dur i nord.
Kl.16.40 flere lyskuler over Tømmernes. Svære drønn i nord.
Kl.16.44: Lyskulene ebbet ut og sluknet.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 13/2

658

28

II.

16.48 18.. -9º avt. til –8.5º S løi avt til svak ⅞ skyd. midd.h. Gløttvis stjerner. Tilskyende efterhvert, mørkt. Kl.16.49: Noen m.g. skut fra havnen. Kl.16.53: Svak flydur fjernt i nord
Kl.17 : Konvoi i fjordgapet Kl.17.04 fly fra N.N.V.
Kl.17.05: Fl.ild i Petsamo. 3 drønn ute i fjorden. Lyskastere.
Kl.17.14: Fly i N.O. Kl. 17.15 to lyskuler over Flypl. Noen fl.skut. Noen drønn i N.V. Kl.17.30: Flydur sm. steds. En lyskule over Strømmen. Brak i sm/ retning.
Kl.17.40: Fly i nord. Vanlig fl.ild. Drønn i nord.
Kl.17.50: Fly fra øst efter å ha kredset rundt en tid. Kraftig fl.ild fra K.nes og Prestøya.
Kl.17.51: Bomber i retn. Svartaksla ell. Soldaterbugta. Så vidt opfattet brandbomber.
 

659

29

III.

18.38 18.54 Som ovenfor. Kl.18.50 Svak flydur fjernt i N.N.O.
 

660

30

IV.

19.12 19.37 -8.5 S. flau v/ bakken, disig Stj. Klar opp, overskyet horisont. Kl.19.21 Svak flydur i N.N.O. Intet passert.
M.14/2

661

31

I.

17.29 18.07 -7.5º S.V. bris. Vexelv. Stj. Klart nordlys i N. Kl.17.35 Flere drønn ute i fjorden i N. Kl.17.38: Længre fløiting Flypl.
Kl.17.43 Fly og fl.ild i vest. Lyskastere sm. steds. Brak i sm/ retn.
Kl.17.45: Fly over havnen. Kort fl.ild fra K.nes.
 

662

32

II.

18.17 18.40 Som ovenfor. Løi vind. Skyb. i N. Kl.18.26 Flydur i S. Intet passert.
 

663

33

III.

19.21 19.47 Som ovenfor. Kl.19.25: Fl.ild i Petsamo og Kolosjoki i ca 5 min.
Ti.15/2

664

34

I.

0.42 1.41 -10º. S.V. lett bris, 1/1 lett skyd. høit Få svake stjerner. Kl. 1.04: Fl.ild i Petsamo. Svak flydur i N.O.
Kl. 1.09 Fly fra vest. Fl.ild fra K.nes og Prestøya.
Kl. 1.14 Fl.ild fra Nautsi og Salmijærvi. Flere drønn i sm. retning.
Kl. 1.20 Flyduri syd. Fl.ild i Petsamo.
Kl. 1.39 Fl.ild i Petsamo.Bomber i vestlig retn av Toppen mulig, men ikke konstatert m/ sikkerhet.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr.18/2

665

35

I.

19.20 1921. -10.5°,S.S.V.flau,stj.klar Intet passert. (Kl.18.35 Kort fl.ild. Kl.19.00 gikk lyset ut.)
 

666

36

II.

19.24 19.34 Kl.19.25  Lyskule N.O. for Holmengrå. Tyske fly i vest.
 

667

37

III.

22.50 23.09 -12°. S.V. svak, stj.Klar. Kl.22.52: Fly i vest. Kort fl.ild fra Toppen. Lyskastere.
 

668

38

IV.

23.15 23.36 Kl.23.15: Fly i vest. Lyskastere.Kort fl.ild. 2 brak i vest.
L. 19/2

669

39

I.

8.45 8.49 -12.5º S.V. løi, Klar Kl. 8.50: Noen skut i vest. Ellers intet passert.
            -11º S.V. løi, Klar. Kl.11.45: Bomber v/ Flypl. Ingen flyalarm.
 

670

40

II.

17.26 19.10 -14.5º. S.V. svak, Stj.klar. Tilskyende. Lav frostrøk v/ elva. Kl.17.26 Flydur og drønn i syd. Flydur fjernt i N.O.
Kl.17.55 Fl.ild og flere brak i retn. Nautsi. Varte i ett til Kl.18
Kl.18.05 Lyskastere fra Nautsi, lysning over Kolosjoki. Kl.18.17 fl.ild og braki retn. Kolosjoki.
Kl.18.20: Fly i N.V. Sterk fl.ild, mange lyskastere overalt. En lyskule vest for Toppen. Sluknet straks. Fl.ild i Kolosjoki.
Kl.18.35: Fly fra syd. Kredset rundt K.nes og over Toppen flere gange
Kl.19.-- : Fly over Toppen far N.V. Fl.ild, lyskastere.
 

671

41

III.

21.37 22.05 -13.5º S.V. svak, Stj.Klar opp
Tilskyende, tåket i N.V.
Kl.21.58 2 drønn i syd. Nautsi?
O. 23/2

672

42

I.

4.04 5.17 -4º. N. Kuling, ½ Klar. Flere skib i fjordgapet. Intet passert.
M. 28/2

673

43

I.

18.15 19.05 -20º. S.V. svak, Stj.Klar. Lav frostrøk v/ sjøen. Nymåne i V.S.V. Kl.18.47 Flydur fjernt i N.O. Intet passert.
 

674

44

II.

    -20º. S.V. svak, Stj.Klar. Lav frostrøk v/ sjøen. Nymåne i V.S.V. Nordlys i N.V. og O. Kl.19.36 Fl.ild i Petsamo. Kl.19.40 Flydur fjernt i N.N.V.
Kl.19.45 Ett lys over Svartaksla. Samtidig fly over Strømmen. Fl.ild i vest og fra Toppen.
Kl.19.50 Fl.ild fra Prestøya. Flere fly i vest. 19.47 fl.ild fra Nautsi.
Kl.19.55: Fly over Toppen. Fl.ild, lyskastere. Fl.ild Prestøya. 19.56 2 bomber i V.
Kl.19.59 Lyskule vest for Toppen. Brak i vest. Kort fl.ild sm.steds. 20.08 sterke brak over Flypl. Flyduren fjernet sig mot øst og nordvest.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

M.28/2

675

45

III.

21.14 21.25 -20º. S.V. svak, stj.Klar. Intet passert.
Ti.29/2

676

46

I.

18.32 18.45 -13º. S.V. løi, disig. Svake stjerner, nymåne. Intet passert.
O. 1/3

677

47

I.

18.57 19.08 -9º. S.S.V. lett bris, Klar-disig Intet passert.
Fr. 3/3

678

49

I.

13.48 13.45 -5.5º S. ½ O. Klar. Intet passert.
 

679

49

II.

18.08 18.56 -8.5º S. svak, Stj.Klar, måneskinn. Kl.18.21 Flydur i nord. Kl.18.15 fl.ild fra Flypl. og K.nes.
Kl.18.26 Bomber i vest. Kl.18.27 lyskule v/ Strømmen.
Kl.18.28: 4 lyskuler vest for Toppen. En lyskaster i N.V. over fjorden.Brak nær Flypl.
Kl.18.36: Fl.ild fra Prestøya og byen. Bomber i retn. Flypl. Fly i S.V.
Kl.18.39: Flere små detonasjoner nær Flypl.
Kl.18.42 Fl.ild overalt, lyskastere rettet mot vest. 1 lyskule over Svartaksla.
Kl.18.50 Brand på Flypl. Fl.ild i Petsamo.
Fr. 3/3

680

50

III.

19.10 19.40 -9º S. svak, Stj.Klar, måneskinn. Intet passert her. Kl.21.34 fl.ild i Petsamo. Flydur i retn. Flypl. Lyskastere fra Petsamo. Ilden varte i ca 5 min.
S. 5/3

681

51

I.

13.36 13.45 -7º. S. lett bris, Klar Intet passert.
 

682

52

II.

18.26 18.53 -6º. S.S.V. lett bris, 1/1 skyd. høit snetykke. svak måne kl.18.30. Kl.18.30 Fly i N.N.V. mot byen. Fl.ild K.nes – Flypl.- Prestøya
Kl.18.37 Bomber på fjeldet N.V. for Lastekaien.
O. 8/3

683

53

I.

21.50 22.02 -12º. S.S.V. flau, stj. Klart, måneskinn Lav frosttåke v/ sjøen Intet passert.
L. 11/3

684

54

I.

18.47 19.11 -3º. S.V. lett bris 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 12/3

685

55

I.

14.35 14.40 -5.5º S.S.V. lett bris, næsten Klar. Intet passert.
 

686

56

II.

19.06 20.50 -10.5º S.S.V. lett bris, Stj. Klar. Fra Kl.20.45 måne i S.O. Kl.19.16: Fly i nord. Fl.ild fra K.nes, Flypl., Prestøya. 19.17 2 drønn Flypl.
Kl.19.32 Fly i S.V. 19.44 Kort fl.ild. 19.45 fl.ild fra Toppen. Lyskastere.
Kl.19.47 Sterke brak v/ Flypl. 19.58 fl.ild og lysk. fra byen mot vest. Brak nær Flypl.
Kl.20.-- Lyskule i vest. Fl.ild fra byen, Prestøya. Lyskastere
Kl.20.05 Lyskule i vest. Fl.ild. 20.07 bomber v/ Flypl. Fl.ild overalt Lyskastere rettet mot vest. 20.17 fly i N.N.V.
Kl.19.44 Noen granater fra Kolosjoki og Petsamo.
  687 57 III. 23.45     Kl.23.45 Flydur i nord.
Kl. 0.08 Fl.ild fra Flypl., Toppen og Prestøya. Intet
           passert
M.13/3          0.47 -10°.S.S.V.bris, 1/1 skyd.høit
Ti.14/3

688

58

  13.54 14.02 -1º. S.V. flau, 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.
15/3 -27/3

--------

------

------

-------- -------- ------------------------------------------ Observatør Hilmar Berg internert på Jakobsnes for dysenteri.
Fr.17/3

689

59

I.

14.45 15.17   Intet passert. Roald Olsen
L. 18/3

690

60

I.

16.43 17.06   Intet passert. Johan Holst observatører
S. 19/3

691

61

I.

19.16 19.33   Intet passert. Tor Berg 17 år observatør til 27/3.
 

692

62

  22.29 23.05   Fl.ild i Petsamo.
M.20/3

693

63

I.

16.43 16.57   Intet passert.
 

694

64

II.

19.28 20.20   Fl.ild i Petsamo.
 

695

65

III.

22.26 23.15   Intet passert.
Ti.21/3

696

66

I.

4.35 4.50   Intet passert.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti.21/3

697

67

II.

12.36 12.41   Intet passert.

To.23/3

698

68

I.

16.- 16.20   Intet passert.
 

699

69

II.

19.55 20.31   Intet passert.
 

700

70

III.

22.45 23.50   Fl.ild i Petsamo.
Fr.24/3

701

71

I.

0.06 0.33   Intet passert.
 

702

72

II.

18.48 18.54   Intet passert.
 

703

73

III.

18.55 19.20   Intet passert.
 

704

74

IV.

19.30 21.45   Bomber og fl.ild Flypl.
 

705

75

V.

22.33     Fl.ild. Formodentlig bomber? 2 lyskuler.
L. 25/3         0.22  
 

706

76

I.

0.50 1.10   Fl.ild. 2 lyskuler. Ingen bomber.
 

707

77

II.

1.40 2.05   Intet passert.
M. 27/3

707

78

I.

20.10 20.41 -13.5º S.V. flau, Stj. Klar. Måne i V
Halvmåne i V.
Kl.20.14 Fl.ild i Petsamo. Intet passert i Kirkenes
 

709

79

II.

21.32 22.48 -15º. S. flau, stj. Klar. Kl.21.46: Flydur i nord. 21.55 fl.ild fra Flypl.. Lyskastere far byen m/ vest.
Kl.21.57: 3 lyskuler i vest. (mell. Strømmen og Toppen.) Spredt fl.ild.
Kl.22. : 3 bomber i retn. Flypl. Kort fl.ild.
O. 29/3

710

80

I.

3.14 3.22 -10º. N.O. svak høit. 1/1 skyd.midd høit. vest svak v/ bakken Bombebrak på Flypl. før flyalarm. Ellers intet passert.
Fr.31/3

711

81

I.

14.36 14.46 -4º. S.V. svak, Klar. Intet passert.
 

712

82

II.

21.10 22.53 -11.5º S.V. svak vexelv. overskyet og ½ Klar. Halvmåne i vest. Kl.21.18 Fly i S. Kort fl.ild fra Toppen. 21.25 fl.ild Flypl. sandsynl.vis 2-3 bombersm. steds.
Kl.21.28: Atter 2 sterke brak fra flypl.
Kl.21.32 Fly i S. Kort fl.ild fra Toppen m.fl.steder. Ett fly kredset hele tiden rundt Flypl. og byen. 22.30 Kort fl.ild fra Petsamo.
L. 1/4

713

83

I.

20.27 20.52 -12º. S.S.V. svak, stj. Klar, måneskinn Kl.20.41 Flydur i retn. Flypl. Intet passert.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

L. 1 /4

714

84

II.

21.26 23.38 -13º. S.V. svak økende til løi, Stj. Klar, måneskinn Kl.21.28 Fly og bomber Flypl. Fl.ild sm. steds.
Kl.21.31 1 bombe på fjorden tvers av Slammrennen. 3 lyskuler vest for Toppen. Fly over og vest for Toppen. (Ikke særlig høit) Fl.ild. 21.34 bomber v/ Flypl. Fl.ild, lyskastere.
Kl.21.35: 2 bomber i N.V. Ingen fl.ild. 21.38 fl.ild fra Toppen. (få skut.) Atter en bombe i vest. Flydur i N. Fhernet sig mot vest.
Kl.22.35 Fly i S.O. 22.44 Kort m.g.ild fra båter på havnen.
S. 2/4

715

85

I.

0.40 1.10 -13º. S.S.V. svak, Klar, vexelv. nordlys, måneskinn. Kl. 0.48 Kort fl.ild i Petsamo og sandsynl.vis i Salmijærvi
 

716

86

II.

2.58 3.15 -15º. S. svak, Klar. Intet passert.
 

717

87

III.

21.45 22.26 -13º. S.t.O. svak, Stj. Klar, måneskinn. Kl.21.49: 1 lyskule over Tømmernesset. 21.52: 1 lyskule over Dynamitthuset. Begge sluknet snart. Et par fl.skut fra Petsamo.
Kl.22.02: Flydur i S.O. Nærmer sig Flypl. 22.09: 3 lyskuler v/ Flypl. Sluknet straks. Små plaff fra Flypl. Skut eller br.bomber?
 

718

88

IV.

23.59      
M. 3 /4         0.29 -15.5º S. svak, Stj. Klar, disig måneskinn Intet passert.
Fr. 7/4

719

89

I.

11.59 12.13 -6º. S.V. flau, næsten Klar. små solskyer Kl.11.58: Flakkild. 3 fly høit over Kirkenes mot Flypl. Ett fly skutt ned i retn. Flypl.
L. 8/4

720

90

I.

5.02 5.44 -7.5º N.V. svak. ¾ lett haugskyer Brak ute i fjorden. Intet pass. på Kirkenes.
M.10/4

---

--

--

-------- 15.41 -2º. S.V. svak, slørskyer høit. Flyal. signal ikke gitt, men "faren over" signal Kl.15.41. Flere fly over byen m/ østlig kurs. Engelske fly.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

M. 10/4

721

91

I.

17.05 17.37 -3º. V.S.V. flau, lette slørsk, sol i vest. Kl.17.11 Flakkild. 9 fly i midd. høide fra N. Svinget mot Ropelv.
Kl.17.15: En bombe v/ en dampbåt og v/ Reinøya, flere bomber i sjøen v/ Ropelv.
Senere Konstatert 3 skib skadet utenfor Ropelv.
 

722

92

II.

17.43 18.08 -3º. V.S.V. flau, lette slørsk, sol i vest. Kl.17.48: 8 fly i midd. høide fra nord. Flakk og mask.gev. ild.
Kl.17.55: Flere fly rett over byen, Kort, hurtig ild. Intet passert.
 

723

94

III.

21.40 22.01 -5.5º. S.V. lett bris, næsten Klar. Stjerner. Kl.21.42 Fly fra øst. Kort fl.ild. 21.45: Fl.ild Toppen – Flypl.
Ti.11/4

724

94

I.

0.40 1.36 -6º. S.V. lett bris. 1/1 lett skyd. høit, svak måne svake stj. Kl. 0.45 Fly fra øst. Kort, heftig flakkild.
Kl. 0.48 Bomber på Reinøya utenfor Martinkjosen
Kl. 1.18 Fly fra nord. Fl.ild overalt
Kl. 1.30 Mask.gev.ild fra skib, Bomber v/ Ropelvbugta. Skade ukjendt.
O. 12/4

725

95

I.

15.51 16.03 -4º. N.V. bris, ¾ lett skyd. høit, sol. Intet passert.
To.13/4

726

96

I.

23.38 23.50 -6º. N.V. lett bris, 1/1 skyd. Snetykke Kl.23.39: En lyskule v/ Flypl. Noen fl.skut. Intet passert.
M. 17/4

727

97

I.

23.35 23.51 -9º. V. flau, ⅞ skyd. midd. høit Kl.23.38 Flydur i nord. Ett fly for om Flypl., svinget i vest og gikk om nord mot øst.
Ti.18/4

728

98

I.

0.03 0.20 -9º. V. flau, ⅞ skyd. midd. høit Intet passert.
 

729

99

II.

2.54 3. -7º. V. flau, 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.
To.20/4

730

100

I.

13.26 13.45 -0.5º S.t.O. lett bris, disig, svak sol. Intet passert.
O. 26/4

731

101

I.

3.36 3.55 -6.5º N.V. lett bris, Klar. Intet passert. Kl.10.38 ett fly fra øst mot flypl. En kondensstripe høit over Flypl. Fl.ild og flere brak sm. steds. Ingen flyalarm. Signal "faren over" gitt kl.10.45.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti. 9/5

732

102

I.

16.25 17.11 +9º. S.S.V. flau, ⅜ skyd. høit Flydur fjernt i N.N.V. Intet passert.
O.10/5

733

103

I.

1.07 1.56 +2.5º S.S.V. flau , Klar. Kl. 1.25 fly fra nord mot Flypl. Fl.ild og drønn sm. steds. 5 5 fly i ca. 1200 m.h.
Kl. 1.39 Ett fly over Toppen fra syd. Kort fl.ild.
 

734

104

II.

2.55 3.30 +2º S.S.V. flau, Klar. ⅜ skyd. solskinn. Kl. 3.05 Fly i vest. Et par flakkskut fra Toppen.
 

735

105

III.

15.44 16.04 +8.5º Stille. 1/1 lett skyd. høit Intet passert.
 

736

106

IV.

20.25 20.55 +6º. S.V. flau, ¾ skyd. høit. Intet passert.
To.11/5

737

107

I.

7.50 8.50 +4º. S. flau, 1/1 skyd. høit. Kl. 8. Kort skyting på fjorden i N.V.
 

738

108

II.

10.51 11.17 +6º. S. flau, ¾ skyd. høit. sol. Så ett fly høit over Hælen. Bomber v/ en båt.
 

739

109

III.

11.40 11.58 +8º. S. flau, ½ Klar. Intet passert.
L. 13/5

740

110

I.

22.10 23.10 +6º S.V. latt bris. disig, næsten Klar. Ved 21.tiden bomber v/ Flypl. Kort fl.ild dersteds. Kl.21.30 fly høit over Prestøya. Noen skut sm. steds. Signal "faren over" gitt Kl.21.32Kl.22.20 Fly i N.V.
Kl.22.24 mange bomber på Flypl.
Kl.22.26 Bomber på Korsfjord. Så 2 fly i lav høide fare over Korsfjd. mot N.O. Røk fra Korsfjord. Kraftig fl.ild samt m.g.ild fra båter og land.
Kl.22.32 Fl.ild fra Prestøya. 11 fly (eller flere) fra N. og N.O. i lav høide bombet i brand en 6000 tonns damper mellem Sabelskjær og Prestøya.22.38 Bomber også i terrenget over Svartaksla. Flere fly under fjeldhøide. Voldsom flakk og sperreild.
Kl.22.42: To fly fra øst. For like ved sjøen over Soldaterbugta. Kort fl.ild.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 14/5

741

111

I.

3.49 4.43 +5º. S.V. flau – stille, ⅞ slørskyer høit. Kl.4.40 svak sol. Kl. 4. Fly iretn. Flypl. Litt skyting sm. steds.
Kl. 4.05: 9 fly i midd. høide fra S.O. mot byen.
Kl. 4.06 4 bomber i sjøen midtfjords av Haganes
Kl. 4.07 3 bomber v/ Reinøya, 1 bak Hælen, Brak og røk også v/ Reinøysund. Sterkf l. og m.g.ild overalt
Kl. 4.09: 14 fly fra øst mot K.nes. To fly stupte mot sjøen tvers av av Soldaterbugta og slapp bomber v/ skib. Resultatet ikke å se p.gr.av fjeldet. Flyene skjøt m/ mg.gevær.
Kl. 4.11: 1 bombe på fjeldet ovenfor Soldaterbugta. Voldsom flakk og m.g.ild. 2 Kulenedslag v/ bunkeren. En av dem eksploderte.
Kl. 4.13 Ett fly fra N.O. Kort flakkild. Flyenes nasjonalitet ikke mulig å se.
Senere meldt:
Mathisens hus på Reinøya skadet av bombe. I Jarfjord flere folk såret av Kuler fra flyene. En mand i Ropelv truffet av Kule inde i sitt hus og døde. Flyene skjøt også over Ropelv og Reinøya.
M. 15/5

742

112

I.

13.24 13.36 +4.5º O.N.O. svak, ¾ skyd. midd. høit Svak sol. Kl.13.24 til 13.25: 2 fly i lav høide fra N.V. mot S.O. vest for Toppen. Kort fl.ild.
 

743

113

II.

15.27 15.31 +4º. O. svak, 1/1 lett skyd. Delv. solglans. Flyalarm på Flypladsen Kl.15.25. Intet passert.
Ti.16/5

744

114

I.

2.09 2.18 +1.5º, Stille. 1/1 skyd. lavt, regnyr Intet passert.
 

745

115

II.

21.42 22.28 +2º. S.V. flau, ⅞ skyd. midd høit Kl.22.03 Skyting v/ Holmengrå. Så granatdotter i luften.
O. 17/5

746

116

I.

19.36 19.50 +º N.t.V. lett bris, 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.
To.18/5

747

117

I.

0.17 0.25 -0.5º. N.V. lett bris, 1/1 skyd.midd.h Intet passert.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti.23/5       -------- 10.55   2 fly over Flypl. med østlig kurs. Kort fl.ild sm. steds og flere brak. Alarmsignal ikke gitt, men "faren over" Kl.10.55.
 

748

118

I.

13.07 13.11 +1.5º O. ½ N.lett bris, ¾ skyd. midd. høit sol Intet passert.
To.25/5

749

119

I.

21.34 22.06 +5º. S.1/4 O. flau, ⅞ skyd. høit, sol. Intet passert.
Fr.20/5

750

120

I.

5.51 6.06 +4.5º Stille. ⅞ skyd. høit, sol. Intet passert.
 

751

121

II.

7.24 7.42 +5º Stille. ⅞ skyd. høit, sol. disig. Intet passert.
L. 27/5

752

122

I.

13.49 13.51 +6.5º Stille. ⅞ skyd. høit, sol. Intet passert.
S. 28/5

753

123

I.

5.20 5.30 +7º. S. flau, ¾ skyd. høit. Intet passert.
 

754

124

II.

6.42 7.03 +8º S. flau, 1/1 skyd. høit Kl. 6.42 Fl.ild fra Flypl. og Toppen. Drønn og brak fra Flypl. 2 fly i lav høide over Flypl. Kjørte mot nord.
 

755

125

III.

7.19 7.29 +8º. S.V. flau, 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.
M. 5/6

756

126

I.

22.50 23.15 +2º. O.N.O svak. Lav skoddebanke i N. og O., ellers Klar. sol. Intet passert.
O. 7/6

757

127

I.

5.21 5.32 +3º. S. flau, Klar. Intet passert.
 

758

128

II.

12.40 12.42 +12º. N.V. flau, Klar. Intet passert.
 

759

129

III.

22.44 22.58 +3º. O. flau, lett skyd. høit Skodde på Holmengrå. Intet passert.
 

760

130

IV.

23.29 23.43 +3º. O. flau, næsten Klar, Sol. Skodde på Holmengrå. Intet passert.
To. 8/6

761

131

I.

23.30 23.37 +1.5º N.t V. lett bris, 1/1 skyd. lavt Intet passert.
M. 12/6

762

132

I.

16.44 16.53 +7º. O.S.O. lett bris, Klar. Intet passert.
 

763

133

II.

20.35 20.48 +8º. S.O. lett bris, Klar. Intet passert.
Ti. 13/6

---

---

--

-------- 6.15   Kl.6 fl.ild fra Flypl. "Faren over" signal gitt Kl.6.15
O. 14/6

764

134

I.

22.30 22.40 +12.5º S.O. svak, Klar. Intet passert.
To.15/6

765

135

I.

19.05 19.40 +7.5º S.O. løi, Klar. Kl.19.10: To brak ute i fjorden. Intet passert v/ K.nes.
L. 17/6

766

136

I.

8.01 8.15 +13º. S.V. Kuling, ¼ skyd. lavt. Intet passert.
 

767

137

II.

14.56 15.15 +15º. V. bris, ¼ skyd. lavt. Intet passert. 2 tyske jagere fra nord.
        -------- 18.40   Kl.18.36: 3 kanonskut fra Toppen. Så ingen fly. Faren oversignal gitt i byen Kl.18.40
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

L. 17/6

768

138

III.

21.04 22.06 +10º. N.V. lett bris, Klar, sol. Kl.21.07: 4 fly fra nord over havnen og byen. Spreng og br.bomber på Haganes, v/ Kasernen, Eekebergsgt, Sep.verket, Magasin I. Heftig fl. og sperreild.
Kl.21.12: 5 fly i lav høide fra nord, like efter dem 6 andre fra N.
Kl.21.13 Bomber over hele byen, v/ Hovedkaien, Kirkenesbekken, Kirkegården, hvor tysk barakke i brand. Ett hus nær Kontorchef Balke, m.fl. hus i brand. Likeså A/S Syv.s stall. Mg.ild fra flyene mot byen. Spreng og alm. br.bomber samt gnistregn fra flyene horav mange neppe over 50 m. høit
Kl.21.17: 11 fly i midd. høide fra nord over byen og Verket. Bomber på nordsiden av havnen, på vestsiden av Sep.verket, på Myra, opefter fjeldet og v/ 1.vand. Kolossal flakk og sperreild, samt larm av flyene. Flere hus i byen i brand. Bl.andre fru Taraldsens.
Kl.21.28 4 fly fra nord kloss over Verkstaket. 3 av dem for over Toppen 4 hvor 2 flysprøitet gnistregn like v/ huset. Det tredje fly slapp spr.bomber over Soldater bugta. Det fjerde fly for over Toppen I. hvor det "sprøitet" i brand ett uthus og 3 Kupevogner syd for Venteværelset. Ett fly synlig truffet av granat over Kasernen. For i lav høide mot Svartakslafjeldet. For første gang såes bomber eller kuler som dalte ned fra flyene, eksploderte ca 50m. over byen og dannet som ett teppe (paraply) av ild, som regnet ned over tetteste byen. En bombe eksploderte i luften ca 70 m. over byen. Voldsom detonasjon.
Senere konstatert: I alt 52 fly v/ og omkring Kirkenes. 6 mennesker såret. Nedbrendte hus: Fagerlis, fru Taraldsens, reparatør Karl Johnsens, Alfon Andreassens, Erling Ollilas, V.Strøms, A/S Sydv.s stall, Bad og Garasje, samt mange andre.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

S. 18/6

719

139

I.

4.28 4.49 +7.5º N.V. flau, Klar Intet passert.
M.19/6

770

140

I.

17.19 17.43 +8º. N.N.V. svak, 1/1 skyd. høit småregn. Intet passert
S. 25/6

771

141

I.

16.05 16.13 +4º. O.N.O. lett bris, 1/1 skyd. midd. høit Kl.13.15 flyalarm i Verket. Tyske fly. Intet passert.
Ti.27/6

772

142

I.

16.33 17.18 +14º. S.O. svak, Klar. Kl.16.40: 5 fly over Toppen og verket i ca 1000 mtrs. høide. Spr.bomber v/ Knusverket, v banemester Amundsen, Haganes, Soldaterbugta, havnen, Parkveien, på fjeldet ovenfor Turisthotellet, samt 2 bomber på fjeldet i retn. Jarfjord
Kl.16.50: 15 fly i ca. 1000 mtrs. høide fra nord. Bomber i Sep.verket 4 stk.,4 spr.bomber v/ Kabelkanalen (verkets hovedindgang) samt spr. og br.bomber v/ Stallag, Mek.Verksted og i skogen. Brand i hus på begge sider av dr.Palmstrøms bolig m.fl. steder. En tysk barakke v/ Stallag brandt Kabelkanalen styrtet sammen. 22 mennesker (Kasaker) dræpt og begravet under ruinene. Jernbanesporet over Kabelkanalen avrevet. Taket i Sep.verket helt knust. Observatøren såret i venstre arm av vacuum. Under angrepene voldsom flakk og sperreild. Telefon til obs.bunkeren avrevet. Liten brand i Sep.verket og Verkstedet.
Kl.17.10: 3 fly fra N.O. over byen. Bomber tvers over byen. Barakkene på sydsiden av Kasernen i brand. kasernen står igjen. Foruten nævnte fly mange andre i omegnen av Kirkenes.
Senere meldt: Sprengbomber i Ellinghamn, nær Savios hus. Fru Savio jr. dræpt.
 

773

143

II.

20.17 20.39 +18º. S. flau, små skydotter høit. Sol. Intet passert.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti.27/6 744 144 III. 23.55   +9.5°.S.S.O. flau, Klar, sol Kl.0.05: 5 fly, like efter 3 fly i midd.høide fra N.O. over byen. Sterk flakk og sperreild overalt Spr. og br.bomber på Haganes og på sjøen. D/S " Floridanpolis" i brand. 2 barakker nær Fr.Nansensgt. likeså Bombetreffer i Mek.Verksted, hvori opstod liten brand. Tysk lagerbygning nær gamle lægebolig i brand. 2 spr.bomber mellem Toppen 1 og 2. 1 bombe v/Sep.verket. Vinduer og plater for disse smadret i Toppen 4. I brikettverket en spr.bombe mellem ovn 6 og 7.   1 liten br.bombe i vognboden, 1 gjennom Snekkerboden. 3-4 brand. (oljebomber) øst for Svartaksla.
O.28/6         0.21
O. 28/6

775

145

I.

1.22 1.55 +12º. S.S.O. flau, Klar, sol Kl. 1.30 Flydur i nord. Intet passert.
 

776

146

II.

3.55 3.57 +13º. S.S.O. flau, Klar, sol Intet passert.
 

777

147

III.

8.44 9.06 +14.5º S.S.O. svak, Klar, sol. små skydotter høit Kl. 8.46 Fly i vest fra N.V. mot S.O. Kort fl.ild fra K.nes og Flypl.
 

778

148

IV.

18.30 18.51 +21.5º S.S.O. løi, næsten Klar Intet passert.
 

779

149

V.

22.50 23.10 +15º. S. svak, ¼ skyd.høit Intet passert.
To.29/6

780

150

I.

14.35 14.46 +24º. s bris, ¼ skyd. (dotter) høit Intet passert.
Ti. 4/7

781

151

I.

15.18 15.40 +25. O. flau, Klar, sol Intet passert.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Ti.4/7 782 152 II. 18.50 3.15 +25° N.O.svak,⅛ skyd.høit, sol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl.22: N.O.bris, 1/1 skyd.delv.regnyr

Kl.18.52: 10 fly i to bølger fra N.O. og stadig flere fly mot byen fra forskjellige retninger. Kolossal fl. og m.g.ild overalt. Voldsom            bombing over hele byen. Umulig å Konstatere tid og nedslagssted for    alle bombene, som regnet ned i alle retninger. Hele forretningskvartalet  ødelagt. Hele byen mellem Pasvikveien og Storgt. ødelagt til Skansen. Mange hus i brand, flere sprengt i luften for å hindre Ildens utbredelse. Tank 1 og Slippverkstedet i brand. Vandledningene skadet.             Økende nordostlig vind, tilskyende, delv.egnyr. Brand i Verket v/ mag I. Svær bombe mellem Verkstedet og Toppen 4. Huset skadet igjen  Kirken, begge skolene,  Malmklang nedbrændt. Messingsletts hus        knust av fuldtræffer. (Taket blev liggende over ruinene.) Jernbanesporet nær Lok. stalden og ovenfor Verkstedet oprevet.         Ett damplokomotiv nær svingskivenutenfor Lok.stalden veltet og skadet. I alt totalt ødelagt 142 hus plus 31 skadet.
Av forretninger står igjen: Meieriet, Hamborgs forretning, Knutstads bilforretn. samt fru Jensen Kiosk på Haganes. Nær sjøen står endnu Posthuset og hotell  "Heimen".
O. 5/7      
O. 5/7

783

153

I.

8.12 8.24 +15º N.O. svak, næsten Klar Intet passert.
Ved Kl.18.12-tiden brak v/ Flypl.
Fr. 7/7

784

154

I.

13. 13.04 +7º. N. løi, ⅞ skyd. midd. høit Intet passert.
 

785

155

II.

16.09 16.14 +7º. N. løi, ⅞ skyd. midd. høit Intet passert.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr. 7/7

786

156

III.

22.23 22.35 +4º. N. lett bris, 1/1 skyd. lavt. Intet passert.
L. 8/7

787

157

I.

4.43 5.08 +5º. N.N.V. lett bris, 1/1 skyd., regnyr. Intet passert.
S. 9/7

788

158

I.

4.04 4.07 +6º. N. løi, ⅞ skyd. midd. høit, regnyr. Intet passert.
 

789

159

II.

11.10 11.16 +7º N. løi, ⅞ skyd. midd. høit, regnyr. Intet passert.
M. 10/7

790

160

I.

4.03 4.07 +6º N. løi, ⅞ skyd. midd. høit, regnyr. Intet passert.
To.13/7

791

161

I.

15.10 15.20 +13º. N.O. løi, 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.
 

792

162

II.

16.55 17.05 +13º. N.O. løi, 1/1 skyd. midd. høit Intet passert.
 

793

163

III.

18.40 19.25 +14º. N.O. løi, ¾ skyd. høit Kl.19.02: 3 fly stupte mot byen. Noen fl.skut. Intet passert.
L. 15/7

794

164

I.

8.03 8.19 +10º. N.O. svak, ⅞ skyd. høit, svak sol. Intet passert.
 

795

165

II.

12.07 13.07 +12º, N.O. lett bris, næsten Klar, sol. Kl.12.14 skyting fjernt i nord, 12.23 m.g.ild og drønn i nord. (Sandsynl.vis Korsfjord.)
Kl.12.36 Kom 6 tyske fly fra Flypl. over havnen.
Kl.12.50 Kom en Konvoi på 6-7 skib.
 

796

166

III.

13.46 13.51 +14º. N.O. lett bris, næsten Klar 4 fly fra syd over Bjørnevatn mot nord..
 

797

167

IV.

13.57 14.05 +14º. N.O. lett bris, næsten Klar Intet passert.
M. 17/7

798

168

I.

10.46 11.14 +20º. N.O. svak, næste Klar Intet passert.
 

799

169

II.

13.26 13.38 +21º. N.O. svak, næste Klar Intet passert.
 

800

170

III.

16.10 16.16 +19º. N.O. svak, næste Klar Intet passert.
 

801

171

IV.

18.28 19.52 +8º. N.O. løi, ⅛ tyndt skyd. høit Kl.18.33 Fly fra S.O. (i alt 10 fly) Alm. flakkild. 1 bombe v. A.V.L.
Kl.19.13 15 fly fra S.O. Spr. og br.bomber. 4 barakker v/ A.V.L. i brand. Bombe v/ Stallag. Vindusdekke i Toppen 4 utslått for 3.gang. Kontrollbygningen skadet.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

              ( Fortsettelse fra forrige side)
Forskallingen revet vekk av vacuum, ett stykke av veggen indslåt. Bomben faldt like v/ K.nesbekken ca 40 m. fra Kontrollen. (vestsiden.) En tysk barakke like ved Kontrollen skadet. 1 bombe v/ tysk vakthus v/ Dampcentralen smadret. En vogn-oljetank ved Dampcentralens vestside skadet. Øvre og N. Vekthus skadet. Skade på vinduer i N. Lager og Øvre Lager. Bomber v/ Pumphuskaien, Soldaterbugta, havnen og Skytterhuset.
M.17/7

802

172

V.

20.16 20.46 +14º. N.O. svak. Tyndt skyd. i horisonten ellers Klar. Kl.20.22 Kort fl.ild. Flydur i N.O.
Fr.21/7

803

173

I.

2.38 2.44 +6º. N.O. svak, ¾ skyd. høit Intet passert.
 

804

173

II.

2.57 3.16 +6º. N.O. svak, ¾ skyd. høit Intet passert.
L. 22/7

805

175

I.

12.14 12.31 +11º O. svak, ⅞ skyd. midd. høit Intet passert.
               
Følgende flyalarmer, som ikke er fløitet. Kjendt bare av politiet.

5/7

783

153

I.

4.10 4.36    
 

785

155

III.

11.12 11.28    
 

787

157

V.

18.33 18.45    

7/7

788

158

I.

4.15 4.25    

15/7

798

169

I.

8.01 8.20    
 

799

170

II.

12.07 13.04 Senere sløifet.  
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr.28/7

810

180

I.

12.51 13.40 +14º. N.O. løi, ¾ skyd. høit Kl.13 : 15 fly fra N. Sterk fl.ild. Spr.bombe på Exp. Kaien (nu kaldt Hauptkai) D/S "Alfa" skadet av splinter. Spr.bomber nær Antonsens hus, Strandgt., Haganes. Flere hus der omkring skadet. Spr.bombe i jernb.sporet (brikettsporet) nedenfor Sintringen. En spr.bombe i Kokslager like ved. Flere bomber på Havnen.
Ti.1/8 811 180 I. 21.02   +6°. N.O. lett bris, regn P.gr.a. skyteøvelser.
         

0.07

To.17/8

812

182

I.

8.14 8.51 +13º. S.S.O. svak, næsten Klar, sol. Kl. 8.32: Fl.ild fra Toppen. Ett fly i syd. Intet passert.
 

813

183

II.

9.30 10.38 +13º. S.S.O. svak. Slørsk. høit i S. og V. ellers Klar. Sol. Kl. 9.52: Ca. 20 fly fra N. og N.O. Kom i middels høide mot byen hvor de spredte sig. Vanlig flakk og sperreild. Bomber overalt. På Haganes 7 hus helt ødelagt og 5 sterkt skadet. Mest i amtm.Graffs gt. Blant de ødelagte hus J.Pedersens, Leif Jensens og H. Stangnes. Jernbanesporet nedenfor Kirken(Strandpromenaden) oprevet ca. 4 skinnelængder. Bombetreff midt i sporet. Havnesporet nedenfor Lok.stalden oprevet ca 70 mtr. Bomber v/ Bensinkaien, hvor liten brand. Pumpehuset bortrevet, beskyttelsesforskallingen rundt tank II skadet. Vinduer splintret i Meieriet, Jacklins hus, Toppen 4 m.fl. 4 fly angis nedskutt. 5 faldskjermer fra skadede fly over Korsfjord. Bomber på Jakobsnes hvor en del brand. Brandrøk fra Ropelv og Holmengråvika. En dampbåt skadet og kjørt i land på Øyspidsen, Reinøya.
Senere meldt: På jakobsnes ødelagt 2 barakker og ett hus. 6 døde. (Ikke norske.)
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

To.17/8

814

184

III.

13.09 13.14 -12º. S.O. løi, 1/1 skyd. midd. høit. Intet passert.
O. 23/8

815

185

I.

11.20 12.30 +14º. S. lett bris, ¾ lett skyd. høit Kl.11.55 To fl.skut fra Kirkenes.
 

816

186

II.

16.40 17.35 +11º. S.svak, ⅞ skyd. midd. høit Intet passert.
To. 7/9

817

187

I.

11.15 11.20 +4º. V.lett bris, Klar. Intet passert.
  818 188 II. 22.36 22.48 -3. S.V. flau, Klar, måneskinn Intet passert. Lyskastere fra Nautsi.
  819 189 III. 23.49 23.55 Intet passert.
Fr. 8/9

820

190

I.

17.48 17.56 +5.5º S.V. svak, Klar, disig Intet passert.
O. 13/9

821

191

I.

19.- 19.15 +2º. S.V. svak, disig. Intet passert.
To.14/9

822

192

I.

1.37 1.55 -3º. S.V. svak, næsten Klar. Bomber og brand på Flypl. 3 lyskuler og flere drønn sm. steds. Fl.ild og lyskuler i retn. Nautsi.
 

823

193

II.

4.57 5.16 -3º. S.V. svak, næsten Klar. Drønn ute i fjorden. Intet pass. v/ Kirkenes.
 

824

194

III.

20.05 20.07 +3.5º S.V. næsten stille. Intet passert.
 

825

195

IV.

20.58 21.37 +3.5º S.V. næsten stille. Stj.Klar. 5 lyskuler N. og N.O. for byen. Kort fl.ild.
Fr.15/9

826

196

I.

6.02 7.11 +4º. Stille, disig. Tåke v/ elva og sjøen 2 flystriper i øst. Kl.6.15 skyting ute i fjorden.
 

827

197

II.

7.17 7.39 +0.5º, Stille, disig. Tåke v/ elva og sjøen. Småskyting ute i fjorden.
 

828

198

III.

7.41 8.29 +0.5º, Stille, disig. Tåke v/ elva og sjøen. Kl. 7.55 Sterk flydur i nord. Fl.ild fra Kirkenes. Sterke drønn i retn. Russevika. (Guldsmedvik)
 

829

199

IV.

15.04 15.18 +10º. S. flau, ¾ skyd. (slør) høit Intet passert.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

Fr.15/9

830

200

V.

19.36 20.23 +2º. Stille, ⅞ "slør" høit, Noen stjerner. Fly i N.O. like efter flyalarm. Flakk – mg.ild. Bomber vest for Toppen, på havnen, i Soldaterbugta, Jakobsnes, Leirpollbugt og Svartaksla. Påsidstn. sted skade på hus. Så vidt oplyst mest spr.bomber.
 

831

201

VI.

20.30 21.16 +2º. Stille, stj.klar. "Slør" høit i N.V. Flydur i N. og N.O. Fl.ild og lyskastere fra Kirkenes
  832 202 VII. 23.51   +2°. S. flau, Stj.Klar Intet passert.
L.16/9        

0.05

 

833

203

I.

0.15 0.30 +2º. S. flau, Stj.Klar Kl. 0.22 Flydur i S.O. Fl.ild og lyskastere fra Kirkenes.
 

834

204

II.

11.53 12.21 +8º. S.svak, Klar, sol. Kl.11.53 5 fly i midd. høide fra nord. Flakkild straks. bomber efter et skib v/ Sabelskjær. Ett fly i brand over Svartaksla. Et skib i brand v/ Leirpollen. D/S "Wolsum"
 

835

205

III.

12.44 12.50 +8º. S.svak, Klar, sol. Fl.ild fra K.nes og Prestøya.
Kl.14.26: Den båt som blev rammet av bombe v/ Leirpollen (opgis å hete "Wolsum") blev slæpet N.O. for Hælen, hvor de sprang i luften og sank Kl.14.26.
 

836

206

IV.

19.55 21.02 +7º. S. svak, 1/1 skyd. høit Kl.20.15 Fl.ild, Kl.20.31 likeså
 

837

207

V.

21.22 21.35 +7º. S. løi, ½ skyd. høit, svake stjerner Intet passert.
S. 17/9

838

208

I.

14.52 15.01 +8.5º S.V. svak, ⅞ skyd. høit Intet passert.
 

839

209

II.

16.22 17.56 +8º S.V. svak, 1/1 skyd. midd. h. Kl.17.30 Kort fl.ild fra Kirkenes.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

M.18/9

840

210

I.

14.51 14.58 +12.5º. S.V. lett bris, 1/1 skyd. midd. høit Kl.14.55 Fly over Bjørnevatn. Kort fl.ild fra K.nes.
 

841

211

II.

16.36 16.43 +12º. V.S.V. lett bris, 1/1 lett skyd. midd. høit Intet passert
O.20/9

842

212

I.

12.22 12.33 +15º. S. svak, Klar, sol. Intet passert.
 

843

213

II.

15.21 15.58 +15º. S. løi, Klar, sol. Intet passert. Tyske fly.
 

844

214

III.

19.54 21.14 +11º. S.V. lett bris, 1/1 skyd. midd. høit Brak fra Flypl. før flyalarm. Kort fl.ild sm. steds, likeså fra K.nes.
Fr.22/9

845

215

I.

20.17 20.34 +8º. S. svak, stj. Klar. Lyskastere fra Flypl. Intet passert.
 

846

216

II.

20.45 21.03 +8º. S. svak, stj. Klar. Intet passert.
  847 217 III. 23.27   +7.5°. S. svak, 1/1 skyd. høit Kl.23.45 Ett sterkt brak i øst. Ett fly over byen. Ingen fl.ild.
L.23/9        

0.02

 

848

218

I.

20.58 21.25 +7º. S. svak, stj.Klar. Fly fra S. over Bjørnevatn. Intet passert.
M.25/9

849

219

I.

9.05 9.30 +10º, S.V. løi, ¾ skyd. høit, sol. Intet passert.
 

850

220

II.

10.43 11.08 +10º, S.V. løi, ¾ skyd. høit, sol. Intet passert.
 

851

221

III.

11.18 11.30 +10º, S.V. løi, ¼ skyd. midd. høit, sol. Intet passert.
 

852

222

IV.

15.51 16.22 +10º. S.V. løi, ¾ skyd. midd. høit Kl.15.52 Flakk og m.g. ild fra Kirkenes. Flere fly fra N.V. mot S.O.
Ti.26/9

853

223

I.

14.19 14.43 +15º, S ½ O. bris, ⅜ skyd. høit Intet passert.
 

854

224

II.

16.40 17.01 +13º S. ½ O. bris, 1/1 lett skyd. høit Intet passert.
O.27/9

855

225

I.

9.50 10.09 +10º. S. ½ O. lett bris, disig, sol. Kl. 9.51 Fly over byen og i N.O. Fl.ild. Ingen bombing.
1944 Flyalarmer    
Dato

Nr.

ialt

Nr. i

1944

  Fra

Kl.

Til

Kl.

Vær.

Anm.

O. 27/9

856

226

II.

11.10 12.. +10º. S. ½ O. lett bris, 1/1 skyd. høit Intet passert. (Kl.10.43 fly over Flypl. Noen skut)
To.28/9

857

227

I.

9.24 9.39 +7º. S.S.V. lett bris, ½ Klar. Intet passert.
 

858

228

II.

15.38 16.02 +6º. S.V. bris, 1/1 skyd. midd. h. Regnyr. Intet passert.
Fr.29/9

859

229

I.

15.02 15.21 +8º. S.V. bris, ¼ skyd. midd. h. Intet passert.
S. 8/10

860

230

I.

22.30 23. -2º. N.O. flau, stj.Klar Små skydotter høit Flakkild fra Petsamo.
M. 9/10

861

231

I.

9.26 9.42 +0.5º. S.V. flau, ⅞ "slørdekke" i N. Klar opp. Fly fra syd over byen. Skyting ute i fjorden.
 

862

232

II.

14.54 14.59 +0.5º. S.V. flau, ¾ skyd. Intet passert.
Ti. 10/10

863

233

I.

12.46 12.50 +4º. S.V. lett bris, 1/1 skyd. regnyr. Mange fly i luften rundt K.nes og Bj.vatn. Intet passert.
 

864

234

II.

13.55 14.40 +5º. S.V. lett bris, 1/1 skyd. regnyr. Mange fly i luften rundt K.nes og Bj.vatn. Intet passert.
O.11/10

865

235

I.

7.17 7.48 +4º. S. svak, 1/1 skyd. midd. høit Tunge drønn ute i fjorden.
 

866

236

II.

8.40 8.46   Tunge drønn ute i fjorden.
 

867

237

III.

10.12 10.30 +5º. S. svak, næsten Klar. Flere fly i middels høide. Bomber på fjorden. En båt v/ Leirpollnes truffet og satt i land v/ Leirpollnes.
 

868

238

IV.

11.32 12. +5º. S. svak, næsten Klar. Kl.11.39 ca. 14 fly fra N.O. mot byen. Bomber på havnen, v/ Hovedkaien og vest for Verket. Flyene skjøt over Toppen og 1.vand m/ m.geværer. Sterk fl.ild. D/S "stor", som lå v/ Hovedkaien, rammet. Agterskibet sank til broen. 1 lastebåt vest for Lastekaien ang. sænket, et skib v/ Jakobsnes også truffet. På veien v/ 1.vand furer efter mange m.g. kuler.
To.12/10           Almindelig evakuering Kl.6.  

 

Øverst på siden