Ellisif Wessel

 

 

startside

 

Ellisif Wessel (1866 - 1949) trenger ingen nærmere presentasjon.  Hun var en  politisk   himmelstormer som blant annet var med på å grunnlegge Nordens Klippe.  Fotografiene  hennes fungerer i dag både som kunstverk og som dokumentasjon .Bildene på denne siden er scannet inn fra et album som Ellisif Wessel ga i gave til venner i Vardø, og bildene er i forbausende god forfatning, til tross for at albumet er  mer en hundre år gammelt. Bildene gjengis med Ellisif Wessels egen påskrift. Påskriftene gjentas i tekstrammer under bildene. Albumet  eies i dag av mottakerens barnebarn.

Klikk på bildene for å gjøre dem større.

   

Strandparti nedover Pasvik fra Norsk side ved Harefos

Elvebaad trækkes opover et stryg (Bornjegoski) i Pasvik
   

Skogfos Vaggatim fra Jordan-fos. Fjeldet Gulgov. paa russisk side.
   

Skogparti ved Vagatim Græssende rener ved et skogtjern paa Eidfjeldet (Mutkavarre)
   

Grenserøs no 353 mellem Norge Rusland og Finland. I Finland staar en kvæn, i Rusland staar en russe-karel, i Norge staar dr. Wessel.  Paa røsen hr. baron Liljenstjærna

Ved Grænsefos (Ragjagoski)

   

Ovenfor Bornjegoski Nær Kobbefos
   

Renmælking paa Mutkavarre.  Enarefinpige.

Skolter ved Langvandet, Pasvik.

   

Elvenæs

Rundvandet (mellem Kirkenæs og Elvenæs) i maaneskinn.

   

Kirkenæs fra bakken ovenfor Solheim Kirkenæs med prestegaarden i forgrunden
   

Prestegaardsveien til Kirken og samme til prestegaarden. Varanger ved iskant utenfor Kirkenæs.
   

Kirkenæs 4. juni 1899 Fra Petschenga
   

Fra Petschenga Fra Petschenga
   

Fra Petschenga Rener ovenfor Petschenga
   

Rener ovenfor Petschenga Over Petschenga Petschengafjeld i snestorm til Trifanfesten
   

Fra Petschenga Fra Petschenga
   

Fra Petschenga Fra Petschenga
   

Fra Petschenga Paa isen i Soldaterbugt.  Kirkenes
   

Daapsfest i Boris Gleb. 18. januar Popen Stschenkoldin med familie
   

Pasvik og Boris Gleb fra Skoltefos Det nye kapel i Boris Gleb
   

Billedvæg i det nye kapel i Boris Gleb Det gamle kapel i Boris Gleb
   

Boris Gleb med Skoltebyen Grænsekapellet i Jacobselv, Sydvaranger
   

Jacobselvens utløp, havet utenfor, grændserøisen paa russesiden. Jakobselven i Nordvaranger
   

Bro over Jakobselven Rengjerdet over Varangerhalvøen kommer ned til Tanaelven ved Skippaguorre
   

Færge over Tanadalen ved Seida. Tanadalen nordover.
   

Tanadalen sydover. I Lerpollen.  Tana.
   

Langnæs.  Tana. Langnæs.  Tana.
   

Stakning av elvebaad i Tanaelven nedover forbi Langnæs. Utsikt sydover fra klokkergaarden paa Langnæs.  Bortest sorenskrivergaarden.
   

Utsikt fra Langnæs ned til Guldholmen som stikker frem bak nesset Langnæs Tanaelven. (prestegaarden til venstre)
   

Masjok, Tana Polmak kirke ved Tanaelven.
   

Nedover Polmak fra ovenfor kirken Vardø havn
   

Vardø sykehus. Fra Vardø
   

Fra Vadsø Fra Vadsø 1. juni 1899
   

Et nedsnedd hus. Vadsø 1899. 1. juni Hammerfest
   

Fiskehjeller Lineægning
   

ingen påskrift ingen påskrift
   

Hvalstasjon En hval
   

ingen påskrift En russekarel - 106 år gammel
   

Interiør fra en lappegamme Karelerfamilie
   

Skoltefamilien Larvan 1900 Skoltebarn i Øvre Skolteby 1898
   

To lappgutter fra Sydvaranger - deltok i Borchgrewinks sydpolexp. Lappfamilie med komse
   

Slusk Vei til Soldaterbugten
   

Soldaterbugten i Midnatsol Midnatsol ved Rundvandet.  Kirkenes
   
Øverst på siden