Startside

 
Det er registrert mer enn tre tusen karplanter i Norge.  Av disse er omlag fire hundre på den såkalte rødlista, som er en oversikt over planter som er i ferd med, eller kan forsvinne fra vår flora. Rødlistede arter i denne bildesamlingen er merket med røde bokstaver etter følgende kategorier: RE; Utdødd i Norge, CR; Kritisk truet, EN; Sterkt truet, VU; Sårbar, NT; Nær truet.  Er bildet merket med §, betyr det at planten er fredet i Norge etter naturvernloven
 
Alle bilder er fra Sør-Varanger kommune.  Alle bilder © Knut Pettersen
 

klikk på bildet for å se det i større format

 
Kråkefotfamilien
 

 

 
 
Snellefamilien
 

 

 
 

Hengevingfamilien

 

 
 

Storburknefamilien

 

 

Stortelgfamilien

 

 
 

Furufamilien

 

 
 
Vierfamilien
 

 
 
Bjørkefamilien
 

 
Neslefamilien
 

 

 
Slireknefamilien
 

 

 

 

 
Nellikfamilien
 

 

 

 

 

 
Soleiefamilien
 

 

 

 

 

 

 
Korsblomstfamilien
 
 

 

 
 
Bergknappfamilien
 

 
 
Sildrefamilien
 

 

Jåblomfamilien

 

 
 
Rosefamilien
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Erteblomstfamilien
 

 

 

 

 

 
 
Storkenebbfamilien
 

 
 
Soldoggfamilien
 

 
 
Fiolfamilien
 

 

 
 

Tamariskfamilien

 

 
 
Mjølkefamilien
 

 
 

Hesterumpefamilien

 

 
 
Kornellfamilien
 

 
 
Skjermplantefamilien
 

 

 
 
Vintergrønnfamilien
 

 

 

 
 
Lyngfamilien
 

 

 

 

 

 
Fjellprydfamilien
 

 
 
Nøkleblomstfamilien
 

 

Bukkebladfamilien

 

 
 

Maurefamilien

 

 
Fjellflokkfamilien
 

 
 
Rubladfamilien
 

 
 
Leppeblomstfamilien
 

 
Maskeblomstfamilien
 

 

 

 

 

 

 
Blærerotfamilien
 

 
Kjempefamilien
 

 
 
Linneafamilien
 

 
 
Vendelrotfamilien
 

 
 
Klokkefamilien
 

 
Kurvplantefamilien
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orkidéfamilien

 

 

 

Tjønnaksfamilien

 

 
 

Piggknoppfamilien

 

 
 

Sivfamilien

 

 
 
Starrfamilien
 

 

 

 

 

Grasfamilien

 

 

Øverst på siden